revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Osnova za obračun dodatkov, ki so izvzeti iz minimalne plače


Tolmačenje
V reviji IKS 12/19 je bil objavljen sestavek Minimalna plača od leta 2020. V njem je avtorica opozorila, da glede vprašanja, kaj je osnova za obračun dodatkov, ki so izvzeti iz minimalne plače, čakamo tolmačenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Iz mnenja MDDSZ 1001-668/2019 z dne 23. decembra 2019 izhaja, da je Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) ob upoštevanju prehodnega obdobja spremenil definicijo minimalne plače in način določitve minimalne plače ter določil velikost minimalne plače za leti 2019 in 2020. Nikakor pa ZMinP-B ne posega v definicijo minimalne plače po ZDR-1 in ne posega v ureditev najmanjših osnovnih plač po kolektivnih pogodbah ali osnovnih plač po pogodbah o zaposlitvi. Prav tako ne posega v ureditev določanja velikosti dodatkov. ZMinP-B tako spreminja le definicijo minimalne plače, s čimer ostaja določanje izhodiščnih in osnovnih plač ter osnova za določanje velikosti posameznih dodatkov nespremenjena. V praksi to pomeni, da je osnova za obračun dodatkov, osnovna plača delavca, ki je določena v pogodbi o zaposlitvi (127/4 ZDR-1). Ta je lahko tudi manjša od minimalne plače.

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: