revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Osnova za prispevke za ZZ od povračil stroškov v zvezi s pogodbenimi deli


Ključne besede 


Tolmačenje
Zavezanec je prejel dohodek iz drugega pogodbenega dela (za svetovanje) od tujega izplačevalca (naročnika), zato ga je napovedal pri Fursu sam. Napovedal in uveljavljal je tudi povračila stroškov v zvezi s tem delom. Pri tem je del stroškov nosil naročnik (stroške za prevoz z vlakom, letalom in avtom), del pa zavezanec(stroške prenočitev in parkirnine), zato mu jih je naročnik povrnil. Furs mu je z odločbo odmeril dajatve od tega dohodka. V konkretni zadevi je bila primarno sporna predvsem osnova za odmero prispevka za zdravstveno zavarovanje 6,36 % od dohodka (prispevek za ZZ), v katero je Furs vključil tudi obe vrsti povračil stroškov. Ker je v zvezi s to zadevo prišlo do spora, je o njej odločalo tudi Vrhovno sodišče RS v sodbi X Ips 367/2015. To je odločilo, da povračila stroškov, ki so bremenila naročnika, niso dohodek pogodbenika, zato se jih ne vključi v osnovo za odmero prispevka za ZZ. Nadalje je odločilo, da se osnova za odmero prispevka za ZZ zmanjša tudi za zneske dejansko nastalih stroškov prenočitev in parkirnine, ki so bili povrnjeni pogodbeniku. Sodba odpira še druga vprašanja o obdavčitvi povračil stroškov pogodbenikom in o njenem vplivu na primere, ko pogodbeniki prejmejo dohodke od izplačevalca, ki je zanje dolžan obračunati dajatve v obračunu davčnega odtegljaja (obrazci REK). Zveza RFR je od Fursa prejela pojasnilo, da bo Furs v koordinaciji z MF sprejel dokončna stališča in (morebitne) nadaljnje aktivnosti na tem področju. Več o tem bomo spregovorili na posvetovanju Novosti pri napotenih delavcih ter druge davčne in delovnopravne novosti.

Več o tej temi na decembrskem posvetovanju Novosti pri napotenih delavcih ter druge davčne in delovnopravne novosti.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?