revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Pogoji za popravek obračunanega DDV v primerih neplačila 


Tolmačenje
V okviru vprašanja za predhodno odločanje v zadevi C-335/19 (E.) je Sodišče EU ponovno pojasnjevalo pogoje, ki jih smejo določiti države članice za zmanjšanje davčne osnove in obračunanega DDV v primerih neplačila. V Sloveniji to ureja 39. člen ZDDV-1. Poljska ima v zvezi s tem v svojih predpisih o DDV pogoje, da sta upnik, ki želi zmanjšati obračunani DDV, kot tudi dolžnik, identificirana za DDV na dan dobave in na dan pred dnem, ko upnik predloži obračun, v katerem želi popraviti DDV. Hkrati pa dolžnik ni v postopku zaradi insolventnosti ali v postopku likvidacije. Sodišče EU je za obravnavani primer ugotovilo, da pogoji, ki jih poljska zakonodaja zahteva za zmanjšanje obračunanega DDV zaradi neplačila, niso skladni z direktivo o DDV. Negotovost glede neplačila, ki bi bila lahko razlog za zavrnitev možnosti popravka, namreč v ničemer ni odvisna od tega, ali imata upnik in dolžnik status davčnega zavezanca ali ne.

Mag. Mojca Zupančič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?