revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Pojasnilo k aktom, katerih vsebina je bila dogovorjena s sindikati javnega sektorja glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju


Tolmačenje
Ministrstvo za javno upravo pojasnjuje dokumente, ki so jih podpisali vlada in sindikati. Obe strani sta se namreč v okviru razrešitve stavkovnih zahtev večine sindikatov javnega sektorja dogovorili za spremembe glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, ki pa se nanašajo na vse javne uslužbence. Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so 3. decembra 2018 podpisali tele dokumente: stavkovne sporazume, Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, aneks h Kolektivni pogodbi za javni sektor in anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Poleg tega je vlada sprejela še Uredbo o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede.
Navedeni akti so začeli veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej 8. decembra 2018. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?