IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Polletno poročanje za javni sektor

31. maj 2021

Tolmačenje

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A) je objavljeno, da se s 15. majem 2021 črta 62. člen, ki je določal, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ najpozneje do 31. avgusta tekočega leta pristojnemu ministrstvu oziroma županu posredovati polletno poročilo.

Obveznost priprave polletnih poročil o izvrševanju finančnega načrta do 31. avgusta tekočega leta je pomenila, da so bila ta poročila od pristojnih organov obravnavana šele konec tekočega leta. Posledično niso služila namenu, po katerem bi posredni uporabniki proračuna lahko že v tekočem letu sprejeli takšen sanacijski načrt, ki bi dejansko omogočil izravnavo finančnega načrta posrednega uporabnika proračuna do konca tekočega leta. Zato je bila določba o polletnem poročanju črtana.

V letu 2021 torej posredni uporabniki proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ ne pripravljajo več polletnega poročila.


mag. Jana Trbižan

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?