revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Popravek odbitka DDV pri dolžniku v prisilni poravnavi


Tolmačenje
Vrhovno sodišče RS je v sodbi in sklepu X Ips 3/2015 odločilo, da se revizija zavrne in da se prekinjeni postopek nadaljuje. Gre za primer T-2, za katerega je bilo na Sodišče EU poslano vprašanje za predhodno odločanje – zadeva C-396/16. Bistvo spora je bilo, ali mora dolžnik po pravnomočnem sklepu o potrjeni prisilni poravnavi za del terjatev, ki jih upnikom ni več dolžan poplačati, zmanjšati tudi odbiti DDV.
Vrhovno sodišče RS je odločilo, da je popravek odbitka treba opraviti, ker gre v takih primerih za spremembo dejavnikov. Po 68/2 ZDDV-1 je popravek odbitka namreč treba opraviti, če se spremenijo dejavniki, ki so bili uporabljeni pri določitvi prvotnega zneska odbitka DDV. Sodišče EU je v odgovoru na drugo vprašanje sicer navedlo, da gre pri prisilni poravnavi za zmanjšanje obveznosti dolžnika, in ne za transakcije, ki ostanejo delno neplačane, vendar je Vrhovno sodišče RS glede tega odločilo drugače. To pa ne spremeni dejstva, da mora dolžnik v postopku prisilne poravnave zmanjšati odbiti DDV. vir vir

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?