revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Poročanje o povračilih stroškov od 1. aprila 2018


Tolmačenje
Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu se je z letom 2018 spremenilo poročanje o povračilih stroškov. Po tej spremembi se o povračilih stroškov službenih poti poroča ločeno po posameznih postavkah (prehrana, prevoz, prenočišče), ločeno pa se poroča tudi o povračilih stroškov, ki jih prejmejo delavci, napoteni na delo v tujino (prehrana pri napotitvah do in nad 30 dni, prevoz, prenočišče). Vendar pa se to ločeno poročanje izvaja od aprila 2018, pri čemer je treba omenjena povračila stroškov po ločenih postavkah Fursu poročati tudi za januar, februar in marec 2018, in sicer najkasneje do 30. aprila 2018. O tem je Furs izdal pojasnilo Obračuni davčnega odtegljaja – REK obrazci – Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018. V njem pojasnjuje, da morajo delodajalci, ki so plačniki davka, v aprilu zaradi spremenjenega poročanja oddati obrazec iREK z navedbo vrste dohodka 1190 – Dohodek iz DR, ki se ne všteva v davčno osnovo, v polju 011 zbirnega obrazca REK pa navesti obdobje (denimo 01/2018) in v polju 012 datum izplačila v januarju (na primer 31. 1. 2018, če poročajo za vsa izplačila v januarju, oziroma dan, ko je bilo opravljeno izplačilo). Furs pojasnjuje tudi poročanje v zvezi s posebno davčno osnovo napotenih delavcev po 45.a členu ZDoh-2. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?