revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Poroštvo družbenika v zvezi s tanko kapitalizacijo


Tolmačenje
Zavezanci se pogosto sprašujejo, ali patronatska izjava, ki jo da družbenik iz 32. člena ZDDPO-2, šteje za jamstvo družbenika in vpliva na to, da se ta posojila obravnavajo enako kot dobljena od družbenika. Upravno sodišče je v sodbi I U 1053/2017-13 zapisalo, da je jamstvo iz 32/2 ZDDPO-2 lahko izvedeno na različne načine, tudi s patronatsko izjavo, ki sodi med zavarovanja, ki jih je poslovna praksa razvila kot institut utrditve obveznosti. Ta izjava praviloma sicer ne daje tolikšnega jamstva kot poroštvo, bančne garancije ali druge oblike realnega zavarovanja. Večkrat gre namreč le za moralno zavezo dajalca izjave, ki ne ustvarja pravno relevantnih posledic, čeprav v poslovnem svetu ustvarja zelo podobne učinke kot poroštvo ali bančna garancija. Vendar pa se v vsakem posameznem primeru posebej presoja, ali patronatska izjava pomeni pogoj za pridobitev posojila. V zadevi iz te sodbe je sodišče sklenilo, da zavezanec (tožnik) brez patronatskih izjav pri nepovezanih bankah ne bi dobil posojil pod pogoji, kot jih je.

O davčnem priznavanju obresti iz tanke kapitalizacije in drugih temah DDPO bomo govorili na posvetovanju 4/20 Davčni obračun za leto 2019.


Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: