revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Posebnosti obravnave pravice do uporabe sredstva


Tolmačenje
Slovenski inštitut za revizijo (SIR) je podal pripombe na Fursovo pojasnilo o davčnem obravnavanju pravice do uporabe sredstev (PUS) in predlog za dopolnitev ZDDPO-2. V njih je pojasnil, da spremembe SRS in MSRP glede najema ne spreminjajo finančne funkcije poslovnih najemov, temveč le način njihovega evidentiranja. Po novih pravilih računovodenja amortizacija PUS skupaj s pripadajočimi obrestmi znaša toliko, kot je prej najemnina. PUS ne smemo enačiti z drugimi vrstami sredstev in njena amortizacija ni primerljiva z amortizacijo drugih vrst sredstev. Ker 33. člen ZDDPO-2 ne določa posebnosti za amortizacijo PUS, kot jo določa za opredmetena osnovna sredsta, neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine, se za njeno obravnavo uporabljajo splošne določbe o določanju davčne osnove, kot so določene v 12. členu ZDDPO-2. Več o tem na posvetovanju Zveze RFR Najemi – vprašanja in odgovori glede računovodske in davčne obravnave po začetku veljavnosti SRS 1, 2 in 6 (2019).  
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?