revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Poslovna uspešnost pri dveh delodajalcih


Tolmačenje
Po ZDoh-2 je del plače za poslovno uspešnost neobdavčen z dohodnino do velikosti 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, če je dohodek izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati, ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev. Pravica do izplačila mora biti določena v splošnem aktu delodajalca ali v kolektivni pogodbi. Ugodnejša davčna obravnava dela plače za poslovno uspešnost mora biti izplačana enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati. Če delodajalec del plače za poslovno uspešnost izplača v več delih, se davčno ugodneje zaradi zakonskega pogoja enkratnega izplačila v koledarskem letu lahko obravnava samo eno izmed teh izplačil. Če pa ima delavec več delodajalcev, Furs pojasnjuje, da se pogoj enega izplačila v koledarskem letu veže na delodajalca in se ne preverja na ravni delavca, prejemnika dohodka (Dohodek iz zaposlitve, Dohodek iz delovnega razmerja, Pogosta vprašanja in odgovori, 1. izdaja, februar 2015 s kasnejšimi dopolnitvami, vprašanje št. 34). Tako lahko v primeru, ko ima delavec z več delodajalci sklenjene pogodbe za krajši delovni čas od polnega in/ali ima sklenjeno pogodbo o dopolnilnem delu, v enem koledarskem letu prejme več izplačil dela plače za poslovno uspešnost, ki so lahko bolj ugodno davčno obravnavane v skladu z 44/1/12 ZDoh-2. To velja tudi, ko delavec od različnih delodajalcev prejme izplačilo dela plače za poslovno uspešnost za dve različni leti v istem koledarskem letu. Izjeme v zvezi s pogojem števila izplačil v posameznem letu pa so pri agencijskih delavcih (vprašanje in odgovor št. 29) in pri delodajalcih prenosnikih oziroma prevzemnikih delavcev ob statusnih spremembah podjetja.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?