revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Potrdila A1 za voznike, monterje in serviserje po novem tudi prek portala e-VEM


Tolmačenje
Slovenska družba ali druga organizacija, ki želi v drugi državi članici EU, EGS ali Švici izvajati storitve, mora za vsakega delavca, ki ga namerava napotiti na delo v tujino, pridobiti potrdilo A1. Z njim delavec v tujini izkaže, da je tudi med delom na območju druge države vključen v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji. Za napotene po Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev delodajalci oddajajo elektronske vloge na portalu e-VEM. Vendar tak sistem pridobivanja potrdil A1 za osebe, ki običajno opravljajo delo v Sloveniji in še vsaj v eni od teh držav, ne velja. Med temi so običajno vozniki, pogosto pa še monterji in serviserji ter druge skupine delavcev. Ti pridobivajo potrdila A1 pri ZZZS na podlagi 13. člena Uredbe 883/2004/ES in 16. člena Izvedbene uredbe 987/2009/ES. ZZZS pa pojasnjuje, da je prek portala e-VEM od 30. novembra 2018 možno oddati e-vlogo za pridobitev potrdila A1 tudi za voznike, monterje in serviserje, ki svoje delo običajno in v daljšem obdobju opravljajo v več državah. Po prejemu e-vloge bo ZZZS preveril, ali so izpolnjeni pogoji iz uredbe, in v takem primeru izdal potrdilo A1. Delodajalci potrdila A1 za svoje delavce prevzamejo na portalu e-VEM. Potrdilo za voznike, monterje in serviserje se lahko izda za obdobje do 12 mesecev. Prek portala e-VEM delodajalec lahko zahteva tudi predčasno razveljavitev potrdila A1. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?