revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Povprečenje odškodnine za izgubljeni dohodek po zunajsodni poravnavi

 
Tolmačenje
Zavezanec je v letu 2013 zaradi prometne nezgode in posledične izgube delovne zmožnosti po zunajsodni poravnavi z zavarovalnico prejel odškodnino v neto znesku 5.045,58 EUR za pretekli izpad dohodka in 108.653,97 EUR za nadaljnji (prihodnji) izpad dohodka v obliki kapitalizirane rente zaradi zmanjšanja zmožnosti pridobivanja dohodka. O obdavčitvi te odškodnine je odločalo upravno sodišče v sodbi II U 451/2017-12, saj je prišlo v zvezi s tem do spora med zavezancem in davčnim organom. Sodišče je upoštevalo, da odškodnina za izgubljeni dohodek ni oproščena plačila dohodnine (27/-/5 ZDoh-2), ker nadomešča že izgubljeni in prihodnji denarni dohodek iz delovnega razmerja ter se tako obdavči kot dohodek iz delovnega razmerja, ki ga ta odškodnina nadomešča. Vendar pa je davčni organ izračunal dohodnino le na podlagi davčne lestvice in brez upoštevanja povprečenja dohodka po 120. členu ZDoh-2, čeprav se ta nanaša na več let. Sodišče je ugodilo zavezancu in se strinjalo, da bi morala biti dohodnina izračunana z upoštevanjem instituta povprečenja po 120. členu ZDoh-2.

Dr. Mateja Drobež Tomšič  

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: