revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Povračilo nadomestila za bolniško odsotnost po interventni zakonodaji


Tolmačenje
Po ZIUZEOP nadomestila delavcu za bolniško odsotnost v obdobju od 11. aprila do 31. maja 2020 bremenijo ZZZS (56/1 ZIUZEOP). S tem so mišljena nadomestila, ki bi sicer bremenila delodajalca, a zdaj zaradi interventnega megazakona bremenijo ZZZS. Pri tem pa se zavezanci sprašujejo, ali bo ZZZS povrnil le bruto nadomestilo plače ali tudi prispevke delodajalca (II. bruto nadomestilo).

Zavod za zaposlovanje je v odgovoru davčnemu zavezancu pojasnil, da se po 56/7 ZIUZEOP pri teh povračilih od ZZZS smiselno upoštevajo določbe ZZVZZ in na njegovi podlagi izdanih aktov, ki urejajo nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela, ki je pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zato se upoštevajo določila Pravilnika o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca (UL RS 12/20). Ta v 16. členu določa, da ZZZS povrne delodajalcu nadomestilo plače v velikosti, obračunani na podlagi predpisov in splošnih aktov, ki urejajo uresničevanje pravice do nadomestila plače. Zavod zato povrne delodajalcu II. bruto nadomestilo plače in prispevke od razlike do minimalne osnove, ki bremenijo delodajalca. Prispevkov delodajalca pa ne povrne, če je ta oproščen plačila ali upravičen do povračila prispevkov po posebnem zakonu. Zveza RFR dodaja, da bi bila tak primer lahko oprostitev prispevkov delodajalca za delavca, starejšega od 55 let, ki jo sme delodajalec upoštevati v obrazcu REK-1 do izteka roka po 2. členu ZIUPTD.

Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: