revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Povračilo stroškov, ki jih krije družba, ki ima z delodajalcem poslovni odnos

 
Tolmačenje
Davčni organ je izdal prenovljeno spletno publikacijo Dohodnina – dohodek iz zaposlitve, Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja – Podrobnejši opis (5. izdaja, avgust 2019). V njem je dodal nekaj novih pojasnil o obdavčitvi povračil stroškov zaposlenim. Davčni organ se je v tej spletni publikaciji opredelil do obdavčitve plačil za izobraževanja oziroma usposabljanja, ki jih krije družba, ki ima z delodajalcem poslovni odnos. Davčni organ je pojasnil, da se za boniteto ne štejejo plačila za dogodke (denimo za dopolnilno izobraževanje in usposabljanje, sestanke, poslovna srečanja), na katere delodajalec pošlje svojega zaposlenega in je dogodek v zvezi s poslovanjem delodajalca, tudi če te stroške krije družba, ki ima z delodajalcem poslovni odnos. Povračila stroškov pa se v tem primeru ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja pod pogoji in do velikosti, določenih za povračila stroškov službenih poti po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Davčni organ je pojasnil še, da je pomembno, da imata delodajalec in družba, ki krije stroške, poslovni odnos in da udeleženca dogodka določi delodajalec. Nova pojasnila davčnega organa o povračilih stroškov bomo obravnavali tudi v Dohodninski šoli.

Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: