revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Predložitev davčnega obračuna (tudi obračuna DDV) po roku


Tolmačenje
Furs je v prenovljeni publikaciji o DDV zapisal, da zavezancu, ki iz opravičljivih razlogov ne more predložiti davčnega obračuna v predpisanem roku, davčni organ na njegov predlog dovoli predložitev po izteku predpisanega roka v skladu z 52. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Za opravičljive razloge se štejejo utemeljeni razlogi, ki jih davčni zavezanec ni mogel predvideti oziroma odvrniti in preprečujejo predložitev davčnega obračuna v predpisanem roku. Predlog za predložitev davčnega obračuna po izteku predpisanega roka mora davčni zavezanec vložiti najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je prenehal obstajati vzrok, zaradi katerega je v zamudi, vendar najpozneje v treh mesecih od dneva, ko se je iztekel rok za predložitev davčnega obračuna. Davčni zavezanec mora v predlogu za predložitev davčnega obračuna po izteku predpisanega roka navesti razloge in jih dokazati. Če dokazov ne more ali še ne more predložiti, pa to pojasniti. Če davčni zavezanec predlog za predložitev davčnega obračuna po izteku predpisanega roka vloži po poteku roka za predložitev davčnega obračuna, mora predlogu predložiti tudi davčni obračun. Če davčni zavezanec ne predloži obračuna hkrati s predlogom, davčni organ v primeru dovolitve rok za predložitev davčnega obračuna določi s sklepom. Davčni obračun, ki je predložen v skladu z dovoljenjem davčnega organa po izteku predpisanega roka, se šteje za pravočasno vloženega. Davčni zavezanec v obračunu DDV označi polje »Vloga za predložitev po roku«. Če davčni zavezanec predloži obračun DDV v skladu z dovoljenjem davčnega organa po izteku zakonsko predpisanega roka, mora davek plačati hkrati s predložitvijo obračuna DDV. Rok za vračilo davka na podlagi obračuna DDV, predloženega v skladu z dovoljenjem davčnega organa po izreku zakonsko predpisanega roka, se šteje od dneva, ko davčni organ prejme obračun DDV.

mag. Mojca Zupančič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?