revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Prekvalifikacija obdavčitve nakupa lastnega deleža


Tolmačenje
Pri odkupu lastnega deleža v d. o. o. se pogosto postavlja vprašanje, kakšna je obdavčitev tovrstne transakcije, če je prodajalec dohodninski zavezanec. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za nakup lastnega deleža, so predpisani v 500. členu ZGD-1ZDoh-2 v 92. členu določa, da je vsaka odsvojitev deleža (za lastne deleže ni posebnih pravil) obdavčena z davkom od dobička iz kapitala. Kot dividenda se obdavčuje vsaka razdelitev dohodka imetniku deleža iz premoženja družbe, ki ne pomeni zmanjšanja njegovega lastniškega deleža (79/3 ZDoh-2). Furs v sporočilu za javnost ugotavlja, da prodaja deležev, ki postanejo lastni deleži družb, pogosto nima ekonomske vsebine in ne izkazuje poslovnega interesa, zato pomeni prikrito izplačilo dobička v skladu z določbami ZDoh-2. Zveza RFR meni, da mora za tako prekvalifikacijo davčni organ najprej ugotoviti, da družba za plačano kupnino ni dobila enakovrednega poslovnega deleža (tak primer bi nastal pri preplačilu poslovnega deleža, pri čemer bi se za prikrito izplačilo dobička štel le znesek preplačila) ali pa, da niso izpolnjeni pogoji iz 500. člena ZGD-1. Več o tej temi lahko preberete v sestavku Prekvalifikacija kapitalskega dobička iz prodaje poslovnega deleža v dividendo.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?