revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Prenos dejavnosti z občine na družbo in njena obdavčitev z DDV


Tolmačenje
V zadevi C-182/17 je Sodišče EU pojasnjevalo, kako je z zavezanostjo za DDV pri nepridobitni družbi zasebnega prava, ki je v 100-odstotni lasti občine. Družba naj bi za občino proti plačilu nadomestila opravljala določene naloge, kot so upravljanje stanovanj, drugih prostorov in lokalne cestne infrastrukture, preprečevanje nalezljivih bolezni, uničevanje škodljivcev in komarjev, vzdrževanje parkov, javnih prostorov in drugih zelenih površin ter druge. Za opravljene naloge je od občine prejemala plačila, vendar ji ni izdajala računov niti ji ni obračunavala DDV, čeprav je davčni organ menil, da bi morala. Sodišče EU je v sodbi načeloma pritrdilo davčnemu organu, saj je ugotovilo, da družba glede na okoliščine primera opravlja za občino storitve, ki so predmet DDV. Poleg tega družbe ni mogoče obravnavati kot osebo javnega prava, ki se ne šteje za davčno zavezanko, kadar deluje kot organ oblasti. Izpolnjevanje v sodbi navedenih dejstev, ki govorijo v prid taki odločitvi, mora presoditi nacionalno sodišče. vir
Več o tem na posvetovanju Napake pri računovodenju in DDV v javnem sektorju.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: