revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Prenos lastninske pravice na nepremičnini kot plačilo za odkup delnic


Tolmačenje
V zadevi C-421/17 (Polfarmex) je poljska delniška družba, zavezanka za DDV, v okviru nameravanega preoblikovanja osnovnega kapitala družbe od druge družbe odkupila del lastnih delnic. Plačilo za to pa ni bilo v denarju, ampak v nepremičninah. Vprašanje Sodišču EU je bilo, ali je prenos lastninske pravice na nepremičninah v takem primeru treba šteti za dobavo blaga, opravljeno proti plačilu.
Obravnavana delniška družba se je sklicevala na sodbo C-36/16 (Posnania Investment), vendar je Sodišče EU ugotovilo, da se primera razlikujeta. Za razliko od prej omenjenega v konkretni zadevi med strankama namreč obstaja pravno razmerje, v okviru katerega delniška družba prenaša lastninsko pravico na nepremičninah na svojega delničarja v zamenjavo za delnice, ki jih ima ta v lasti. V tem primeru torej gre za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, ki je predmet DDV, če se omenjene nepremičnine uporabljajo za ekonomsko dejavnost delniške družbe. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?