revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Prepozna vložitev davčne napovedi


Tolmačenje
V Fursovi spletni publikaciji Zakon o davčnem postopku, Samoprijava – Podrobnejši opis (4. izdaja, avgust 2019) so podrobneje opisani pogoji za uporabo instituta samoprijave. Iz nje izhaja, da se tudi zavezancu, ki zgolj vloži davčno napoved po izteku zakonskega roka, a ne uveljavlja katerega od obstoječih institutov (zamude iz objektivnega razloga ali samoprijave), obračunajo obresti v velikosti 3 % letno. Obračunajo se za čas od poteka roka za vložitev davčne napovedi do vložitve davčne napovedi. V tem primeru pristojni organ zavezanca lahko kaznuje za prekršek kljub oddani napovedi, kar pa v primeru samoprijave ali uveljavljanja zamude iz objektivnega razloga ni mogoče.
Več o tem, kako zavezanci odpravijo napake, storjene pri obračunavanju davkov, pa v Šoli o davčnem postopku.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: