IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Prodaja dela deleža lastni družbi (nakup lastnega poslovnega deleža)


Tolmačenje
Upravno sodišče je v tem letu odločilo o obdavčitvi izplačane kupnine pri prodaji deleža (lastni) družbi (nakup lastnega poslovnega deleža). O tem je odločilo s sodbo I U 463/2019-11. Davčni postopek je bil izveden pri družbi, ki je edinemu družbeniku izplačala delno kupnino za nakup lastnega poslovnega deleža. V tej zadevi je upravno sodišče odločilo, da v obravnavanem primeru cilj odsvojitve poslovnega deleža (izguba vseh upravičenj iz prodanega deleža v zameno za kupnino) ni bil dosežen, saj družbenik družbo še naprej v celoti lastniško in upravljavsko obvladuje. Na podlagi okoliščin je sodišče presodilo, da je bil edini motiv pri tej prodaji prihranek pri davku, saj je obdavčitev kapitalskih dobičkov davčno ugodnejša od obdavčitve dividend. Zato je bila pridobitev lastnega poslovnega deleža spregledana in se je sodišče strinjalo z ravnanjem davčnega organa, da se po ekonomski vsebini dohodek iz tega naslova obdavči kot prikrito izplačilo dobička, ki je obdavčeno kot dividenda.

Več o obdavčitvi dohodka iz prodaje deleža družbi (nakup lastnega poslovnega deleža) bomo govorili na Dohodninski šoli.

Dr. Mateja Drobež Tomšič


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: