revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Prodaja nepremičnine in identifikacija za DDV


Tolmačenje
V zadevi C-264/18 je oseba A. Jarmuškiene s kupoprodajno pogodbo v solastništvu z drugo fizično osebo kupila kmetijsko zemljišče in na njem zgradila stanovanjski objekt in dva turistična objekta, ki so bili tudi prodani. S prodajo pa je bil presežen prag za identifikacijo. Nacionalno sodišče je pri Sodišču EU želelo razlago, ali mora biti z DDV obdavčena samo vrednost enega od sestavnih delov transakcije, ki je privedel do prekoračitve praga, merodajnega za identifikacijo za DDV.

Del hiše in pripadajočega zemljišča je bil prodan z eno pogodbo enemu kupcu in plačan z enim zneskom. V pogodbi sta bili sicer ločeno prikazani vrednosti hiše in zemljišča, vendar gre za dejstvo, da sta ti enoti blaga ozko povezani tako po svoji naravi kot po svojih cenah. Prodaja se zato obravnava kot ena dobava, katere sestavnih delov ni mogoče razstaviti, saj bi bilo to z vidika sistema DDV umetno. Pri ugotavljanju obdavčljivega prometa za identifikacijo je tako treba upoštevati vrednosti obeh enot blaga, ki sta predmet te dobave, to je hiše in pripadajočega zemljišča. Več o identifikaciji na posvetovanju Zveze RFR DDV od A do Ž – kratko in jedrnato.

Mag. Mojca Zupančič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?