revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Prodaja osnovnega sredstva v stečajnem postopku – izvzem prihodkov iz davčnega obračuna


Tolmačenje
Družba je imela pred stečajnim postopkom v bilanci stanja izkazano knjigovodsko vrednost osnovnega sredstva v znesku 400.000 EUR. V otvoritveni bilanci stanja na dan začetka stečaja pa je bila njegova vrednost zmanjšana na 200.000 EUR, kolikor je bila njegova ocenjena tržna vrednost. Razlika med vrednostma pred začetkom stečaja in ob njegovem začetku se v bilanci stanja na dan začetka stečaja izkaže neposredno kot izguba (ker kapital ni več izkazan v tej bilanci, je to odbitna postavka virov financiranja). V naslednjem letu je bilo to osnovno sredstvo prodano za 300.000 EUR, zato je družba ustvarila 100.000 EUR prihodka iz prodaje osnovnega sredstva. Davčni organ je v spletni publikaciji Davek od dohodkov pravnih oseb, Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb – Podrobnejši opis (5. izdaja, september 2019) pojasnil, da se v skladu s smiselno razlago 13/3 ZDDPO-2 prihodki od prodaje tega osnovnega sredstva (100.000 EUR) izvzamejo iz davčne osnove, ker tudi predhodno prevrednotenje v znesku 200.000 EUR v otvoritveni bilanci stečajnega postopka ni zmanjševalo davčne osnove.

Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: