revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Računanje upada prihodkov pri samozaposlenih, ki so bili v letu 2019 ali 2020 bolniško odsotni 


Tolmačenje
Nekateri samozaposleni so bili v letu 2019 in/ali 2020 bolniško odsotni. V letu 2020 pa so po interventni zakonodaji prejeli temeljni dohodek po ZIUZEOP oziroma ga po ZZUOOP še bodo. Pri tem pa je upravičenje do temeljnega dohodka vezano na zadosten upad čistih prihodkov od prodaje (ki se jim prištejejo še nadomestila za starševsko varstvo) v letu 2020 glede na istovrstne prihodke v letu 2019. Davčni organ je v spletni publikaciji Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP5 na davčnem področju v točki 3.8 pojasnil način izračuna povprečnih mesečnih prihodkov, če je samozaposleni del leta 2019 bolniško odsoten. V tem primeru davčni organ pojasnjuje, da je treba izračunati mesečno povprečje prihodkov, upoštevajoč le efektivne dni, ko je samozaposleni opravljal dejavnost (je posloval) oziroma ni bil bolniško odsoten. Iz tega pojasnila davčnega organa sicer ne izhaja, ali ima ta samozaposleni zaposlene ali ne. Vendar Zveza RFR meni, da je tak izračun ustrezen le za samozaposlene, ki v času bolniške odsotnosti dejansko ne ustvarjajo prihodkov (ne poslujejo). Tak primer je, da so samozaposleni bolniško odsotni, zaradi česar ne opravljajo dela (in ne ustvarjajo prihodkov), obenem pa nimajo zaposlenih (ali druge delovne sile, kot so študentje, pogodbeniki, podizvajalci), s pomočjo katerih bi ustvarjali prihodke.

Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?