revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe


Tolmačenje
Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na seji 17. oktobra 2018 sprejel pojasnilo 1 k SRS 11 v zvezi z računovodskim izkazovanjem žetonov začetne ponudbe (ICO – Initial Coin Offering). Organizacija, ki izda žetone, te pripozna kot eno izmed vrst finančnih naložb, in sicer razpoložljivo za prodajo ali merjeno po pošteni vrednosti prek izkaza poslovnega izida. Prihodke izkaže v delu, v katerem je v beli knjigi navedla, da so sredstva, zbrana z izdajo žetonov, namenjena pokrivanju že nastalih stroškov. Razliko do vplačane vrednosti žetonov izkaže med pasivnimi časovnimi razmejitvami. Te se vsebinsko nanašajo na poslovne in/ali finančne obveznosti in odložene prihodke. Odložene prihodke organizacija odpravi največ v dveh letih od njihove izdaje.
Več o tem na posvetovanju Zveze RFR Spremembe SRS v letu 2019.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?