revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Razporejanje skrajšanega delovnega časa

 
Tolmačenje
MDDSZEM je skupaj s socialnimi partnerji podalo strokovno stališče glede referenčnega obdobja pri neenakomerni razporeditvi skrajšanega delovnega časa (Razporejanje skrajšanega polnega delovnega časa).

V tem stališču je med drugim pojasnjeno, da je obseg delovnega časa v pisni odredbi delavcu o skrajšanem delovnem času (glede na smiselno uporabo 143. člena ZDR-1) določen v tedenskem obsegu (11/2 in 17/1 ZIUOOPE). Zato je z odredbo na ravni enega tedna delo lahko odrejeno tudi na manj dni in več ur ali pa so ure porazdeljene različno glede na dneve. Takšna razporeditev delovnega časa se ne šteje za neenakomerno. Glede na to, da se subvencija delodajalcu izplačuje mesečno, je s pisno odredbo tedenski obseg dela delavca lahko razporejen tudi neenakomerno, tako da se tedenski obseg delovnega časa izravna v obdobju meseca (referenčno obdobje). Ob tem je pomembno, da se s takšnim načinom razporejanja skrajšanega delovnega časa ta odredi samo tistim delavcem, ki jim ga zaradi narave delovnega mesta oziroma vrste dela ni mogoče razporediti v enakomernem tedenskem obsegu. Pogoj pa je, da mora biti v odredbi določena razporeditev delovnega časa za celotno referenčno obdobje enega meseca in mora biti razvidno, na katere dni ima delavec delovno obveznost in v kolikšnem obsegu (koliko ur)


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: