revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Seštevanje prihodkov pri normirancih


Tolmačenje
Z novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2S) je bil dopolnjen 48/9 tega zakona, s katerim so določeni primeri in prihodki iz dejavnosti drugih oseb, ki jih je treba prišteti prihodkom zavezanca za ugotavljanje prihodkovnega pogoja za ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki (seštevanje prihodkov v povezavi s pragom vstopa). Furs pa v spletni publikaciji Dohodek iz dejavnosti, Brošura o dohodku iz dejavnosti – Podrobnejši opis (3. izdaja, februar 2018) pojasnjuje, da se pod enakimi pogoji prihodki drugih oseb upoštevajo tudi v povezavi s pragom izstopa iz te obdavčitve. Prihodki povezanih oseb se ne seštejejo, če zavezanec dokaže, da glavni ali eden od glavnih namenov sheme poslovanja ni bil izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki. Furs navaja, da se pri tej presoji upošteva, ali shema poslovanja temelji na tehtnih ekonomskih razlogih (ali je shema poslovanja pristna) ali pa je glavni namen njene vzpostavitve doseči ugodnejšo davčno obravnavo. V tej publikaciji navaja nekaj primerov okoliščin, ki lahko kažejo na shemo poslovanja, z namenom da zavezanec izpolni pogoje za ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?