revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Storitve, povezane s socialnim varstvom 


Tolmačenje
Za socialnovarstvene storitve in z njimi neposredno povezane dobave blaga je predpisana oprostitev DDV (42/1/6 ZDDV-1). Podlaga za to je v 132/1/g direktive o DDV, v zvezi s katerim je razlago dalo Sodišče EU v zadevi C-657/19 (E). To sodišče je odločilo, da je obravnavano določbo treba razlagati tako, da izdaja izvedenskega mnenja od neodvisnega izvedenca za zdravstveno službo, ki je nosilec zavarovanja za primer potrebe po pomoči in postrežbi, pomeni opravljanje storitev, ki je tesno povezana s socialnim varstvom. K navedenemu je dodalo pogoj, da je to (izdaja izvedenskega mnenja) nujno za pravilno izvajanje transakcij s tega področja. Obravnavana določba direktive pa ne nasprotuje temu, da se izvedencu zavrne priznanje statusa organizacije socialnega pomena, čeprav opravlja storitve priprave izvedenskih mnenj kot podizvajalec na prošnjo zdravstvene službe, ki ji je bil tak status priznan. Na zavrnitev ne vpliva dejstvo, da stroške priprave teh izvedenskih mnenj posredno in pavšalno nosi nosilec zavarovanja. Prav tako ni pomembno, da ima izvedenec možnost s tem nosilcem skleniti pogodbo o pripravi izvedenskih mnenj, da bi bil upravičen do tega priznanja, vendar te možnosti ni izrabil.

Mag. Mojca Zupančič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?