revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Storitve za upravljanje investicijskih skladov


Tolmačenje
BlackRock Investment Management (družba BlackRock) je prišla v spor z davčnim organom Združenega kraljestva glede oprostitve pri storitvah v zvezi z upravljanjem investicijskih skladov. Sodišču EU je bilo v okviru zadeve C-231/19 zastavljeno vprašanje za predhodno odločanje, ki se je nanašalo na razlago 135/1/g Direktive 2006/112/ES (44/-/4.f ZDDV-1). Po tej določbi je DDV oproščeno upravljanje posebnih investicijskih skladov, ki jih opredelijo države članice.
Družba BlackRock upravlja posebne investicijske sklade in druge sklade in pri tem uporablja storitve, ki jih zagotavlja ameriška družba. Ta storitve zagotavlja prek programske platforme Aladdin. Slednja upravljavcem portfeljev omogoča analizo trgov, spremljanje uspešnosti in nadzor tveganj ter izvajanje transakcij. Pri tem gre za isto storitev, ne glede na vrsto sklada. Družba je menila, da gre za storitev, oproščeno DDV, davčni organ pa, da gre za obdavčeno. Sodišče EU je pritrdilo davčnemu organu.


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: