revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Subvencija minimalne plače


Tolmačenje
Mesečna subvencija minimalne plače za polni delovni čas se izplača v velikosti 50 EUR. Furs je v spletni publikaciji Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju (odgovor št. 2) objavil pojasnilo MDDSZEM o tem, kako ravnati, kadar zaposleni po pogodbi opravljajo zaposlitev za krajši delovni čas, in kako v primeru, ko so zaposleni odsotni od dela, zaradi česar prejmejo nadomestilo plače. Ker je pravica do subvencije vezana na "plačo", se velikost subvencije sorazmerno zmanjša za dneve in ure, za katere je obračunano nadomestilo. Izjema je nadomestilo za praznik ali dela prosti dan, ko bi bil zaposleni sicer razporejen na delovno obveznost (po delovnem koledarju) in bi delal, če ne bi bilo praznika. Tak dan se všteva v izračun subvencije.

Znesek subvencije se izračuna po naslednji formuli:

50 EUR × (ure rednega dela + ure praznikov) / ure polne mesečne delovne obveznosti

Primer: Delavec je v januarju izrabil dva dni dopusta, pet dni je bil bolniško odsoten, en dan je bil odsoten zaradi praznika, druge dni pa je opravljal delo. Opravil je tudi šest ur nadurnega dela. Delavec ima sklenjeno pogodbo za polni delovni čas, 40 ur tedensko.

50 × (104 + 8) / 168 = 33,33 EUR

Ure rednega dela so vse opravljene delovne ure, za katere se zaposlenemu obračuna plača. Pri preračunu sorazmernega dela subvencije minimalne plače se upoštevajo tudi ure praznikov, ko bi zaposleni sicer (če ne bi bilo praznika) opravljal delo. Ne upoštevajo se morebitne nadure.

ime in naziv avtorja 

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?