revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Temeljni dohodek pri samostojnih podjetnikih

 
Tolmačenje
Furs je spremenil stališče glede računanja upada prihodkov pri upravičenosti do temeljnega dohodka pri zavezancih, ki so bili 24. oktobra 2020 vključeni v socialno zavarovanje po 15. členu ZPIZ-2, v preteklosti pa niso bili vključeni v socialno zavarovanje po tej podlagi (tako imenovani samostojni podjetniki popoldanci). V skladu s tem je prišlo do sprememb dokumentov s pogostimi vprašanji in odgovori na temo popoldanskih s. p. Tako se spreminja odgovor 46.s v dokumentu PKP3 ter odgovora 3.12 in 3.14 v dokumentu PKP5 na Fursovi spletni strani. Po prejšnji razlagi se obdobje, ko je bil popoldanski s. p., ni štelo v obdobje poslovanja, zato se prihodki za to obdobje niso upoštevali pri računanju, ali je upad čistih prihodkov od prodaje (skupaj s starševskimi nadomestili) zadosten, da bi prejeli pomoč v obliki temeljnega dohodka. Zdaj pa se pri izračunu upada teh prihodkov upoštevajo tudi prihodki za obdobje oziroma za dneve, ko so bili ti podjetniki tako imenovani popoldanci. Ta sprememba bo verjetno mnogim samostojnim podjetnikom popoldancem v prid. Samostojni podjetniki naj poskrbijo, da oddajo vlogo za temeljni dohodek prek eDavkov do konca leta 2020. Za zdaj ta rok ni podaljšan.

dr. Mateja Drobež Tomšič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?