revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Tolmačenje 157. člena ZPIZ-2

18. julij 2013, 1031-486/2013-2, odgovor  Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ključne besede 
157. členo ZPIZ-2,  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Tolmačenje
V reviji IKS 8-9, ki izide 1. avgusta, bomo objavili neuradno stališče ZPIZS v zvezi s 157. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Med tem časom smo dobili odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V njem ministrstvo pojasnjuje, da mora biti za uveljavljanje pravice na podlagi 157. člena ZPIZ-2 izpolnjen pogoj, da oseba ob sklenitvi prve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas še ni dopolnila starosti 26 let ali da mati ob sklenitvi prve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas skrbi za otroka, ki še ni dopolnil starosti 3 leta. To pomeni, da mora biti starostni pogoj mlade zaposlene osebe oziroma otroka izpolnjen le v času sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, vračilo dela prispevkov pa lahko delodajalec uveljavi za 2 leti neprekinjene zaposlitve. To velja tudi, če je v tem času mlajša oseba že dopolnila 26 let oziroma če je otrok že dopolnil 3 leta.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa ne pojasnjuje vsebine 5. in 6. člena Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev, ki sta vzbudila pomislek, ali ugodnost velja le do dopolnjenega 26. leta delavca oziroma 3. leta otroka. Njuna vsebina je tako očitno brezpredmetna. 

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: 

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: