revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Uporaba vozila v neposlovne namene


Tolmačenje
Sodišče EU je v sodbi C-288/19 (družba QM) pojasnilo, da kadar davčni zavezanec zaposlenemu da v uporabo vozilo, ki je del poslovnih sredstev podjetja in za katero ta zaposleni ne plača niti se ne odpove delu plače ali drugim bonitetam, ki mu jih zagotavlja davčni zavezanec, ali mu ni treba opraviti dodatnega dela, neposredno povezanega z uporabo tega vozila, takega dajanja v uporabo ni mogoče šteti za odplačno storitev niti v skladu s 2/1/c niti v skladu s 26/1/b direktive o DDV. Vprašanje o uporabi 56/2 te direktive je torej odveč.

Če to zapišemo z uporabo določil iz ZDDV-1, pomeni, da se od brezplačne uporabe vozila, od katerega DDV ni bil odbit, v zasebne namene zaposlenih DDV ne obračunava, ker ne gre za obdavčljivi promet po 3. členu ZDDV-1 v povezavi s 15. členom istega zakona. Ker ta transakcija ni v sistemu DDV, zanjo tudi ne veljajo določila direktive o DDV in ZDDV-1, ki urejajo kraj opravljenih storitev pri najemu prevoznih sredstev.

mag. Mojca Zupančič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?