revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2


Tolmačenje
Zavezanci se sprašujejo, kako naj ravnajo v trenutni situaciji, ko nekaterim delavcem ne morejo zagotoviti dela, ki ga sicer opravljajo, oziroma jih ne morejo začasno razporediti na drugo delo (33/3 ZDR-1 in 169. člen ZDR-1). Nekateri delodajalci lahko zaradi narave dela organizirajo delo na domu in se o tem dogovorijo z delavci (68.–72. člen ZDR-1). Nekateri pa dela ne morejo zagotoviti zaradi upada naročil in zdravstvenih ukrepov, tako da delavcem odredijo začasno čakanje na delo doma (138. člen ZDR-1). O teh in še drugih možnostih je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdalo publikacijo Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. V zvezi s povračilom oziroma delnim povračilom v primeru karantene in čakanja na delo na domu sta bila sprejeta interventna ukrepa. Več o tem bo Zveza RFR objavila v sestavku Čakanje na delo in interventni zakon, ki bo brezplačno dostopen na www.revijaiks.si.

Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: