revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Uveljavljanje pravice do odbitka DDV pri uvozu


Tolmačenje
Furs je objavil pojasnilo 0920-3754/2020, ki se nanaša na pogoje za uveljavitev pravice do odbitka DDV pri uvozu blaga, ko plačnik davka ne razpolaga z blagom kot lastnik. V njem navaja, da mora davčni zavezanec za uveljavitev te pravice na podlagi 67/1/e ZDDV-1 imeti uvozni dokument, na katerem je naveden kot prejemnik ali uvoznik in na katerem je naveden znesek DDV, ki ga je dolžan plačati oziroma omogoča izračun tega zneska. Vendar to ne zadošča. Za uveljavitev pravice do odbitka mora uvoznik po mnenju Fursa izpolnjevati še dva pogoja, in sicer (1) imeti mora pravico do razpolaganja z blagom kot lastnik in (2) obstajati mora neposredna in takojšnja povezava z njegovo obdavčeno dejavnostjo. Razlaga temelji na smernici odbora za DDV, izdani na 94. sestanku dne 19. oktobra 2011. Ker je davčni organ glede tega pred leti izdal drugačno pojasnilo (4230-255/2008-3), Zveza RFR meni, da to starejše pojasnilo ne velja več, čeprav uradno ni bilo preklicano.

Mag. Mojca Zupančič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: