revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Vpliv DDV na višino odškodnine v primeru kraje


Ključne besede 
sodba Pdp 103/2015

Tolmačenje
V delovnem sporu (VDSS sodba Pdp 103/2015) je delodajalec od delavca zahteval povračilo škode, ki mu je nastala zaradi odtujenih predmetov, tudi za znesek DDV, ki ga je ob nabavi odbil. Delavec si je predmete protipravno prilastil, o čemer je bil sestavljen policijski zapisnik. Po mnenju sodišča delavec ni odškodninsko odgovoren za plačani vstopni DDV delodajalca, saj se od odtujenega blaga, če je sestavljen zapisnik policijske uprave, DDV ne obračuna (7. člen ZDDV-1 in 17/-/4 P-ZDDV-1). Zveza RFR meni, da sodišče ni dovolj natančno presodilo narave prometa med delavcem in delodajalcem. Glede na opisano je v sistemu DDV namreč nastal promet, obdavčen z DDV, saj je zaposleni blago obdržal in zanj tudi plačal. DDV, obračunan od prometa blaga, pa bi moral iti v vsakem primeru v breme delavca, in ne delodajalca. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?