revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Vpliv prejetih avansov na obveznost identifikacije za DDV


Ključne besede 


Tolmačenje
Zavezanec nam je poslal Fursovo pojasnilo, v skladu s katerim se po  94/7 ZDDV-1 v obdavčljivi promet ne vštevajo zneski prejetih predplačil. Davčni zavezanec se mora identificirati za DDV, če je verjetno, da bo z omenjeno dobavo, za katero je prejel predplačilo, presegel 50.000 EUR. Na primer to pomeni, da se zavezancu ob prejemu avansa (s prejetim avansom preseže 50.000 EUR) ni treba identificirati za DDV. Če bo zavezanec opravil dobavo, s katero bo presegel 50.000 EUR obdavčljivega prometa, se mora registrirati že pred opravljeno dobavo in od nje obračunati DDV. Razlog za identifikacijo ni prejeti avans, ampak pričakovani prometi, ki bodo presegli 50.000 EUR obdavčljivega prometa. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: