revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Za zavezance ugodnejši postopek skupnega dogovarjanja


V dokumentu Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDavP-2L je Furs opisal glavne spremembe ZDavP-2.

Med drugim se v ZDavP-2 natančneje in za zavezance ugodneje ureja postopek skupnega dogovarjanja med pristojnimi organi dveh držav, ki je predviden za primere sporov, povezanih z izvajanjem konvencij, oziroma sporov, ki so posledica različne razlage ali uporabe konkretne konvencije. Postopek skupnega dogovarjanja se po novem lahko sproži ne glede na morebitna vložena pravna sredstva po domačem pravu. Tako lahko zavezanec sproži postopek, četudi je zoper odmerno odločbo vložil pritožbo ali sprožil upravni spor. Nove določbe ZDavP-2 glede postopka skupnega dogovarjanja se uporabljajo za vse zahteve, vložene po 1. juliju 2019, za davčna obdobja, ki so se začela 1. januarja 2018 ali kasneje. Pristojna organa pa se lahko tudi dogovorita, da se uporabljajo retroaktivno za zahteve, vložene pred 1. julijem 2019, ali celo za predhodna davčna leta.

Več o pomenu postopka skupnega dogovarjanja za obdavčitev pravnih oseb na konkretnih primerih v Šoli o davku od dohodkov pravnih osebvir

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: