revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Začasno ali občasno delo v kmetijstvu


Tolmačenje
S 1. julijem 2018 so se začele uporabljati določbe Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) glede začasnih in občasnih del v kmetijstvu (105.a do 105.e člen ZKme-1). To je začasna ali občasna oblika dela, za katero je neposredno glede na vegetacijo, sezono oziroma naravo dela za kmetijske panoge sadjarstvo, vinogradništvo, hmeljarstvo in zelenjadarstvo značilen izrazito povečan obseg potrebe po delovni sili. Naročnik tovrstnega dela je lahko nosilec ali član kmetijskega gospodarstva, za katerega bo izvajalec opravljal določena dela na podlagi pogodbe o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu in je vpisan v register kmetijskih gospodarstev (RKG). Izvajalec začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu je lahko fizična oseba, ki opravlja delo po omenjeni pogodbi (105.b člen ZKme-1). Za tovrstno delo veljajo nekatere omejitve, predpisana pa je tudi najmanjša urna postavka, ki trenutno znaša 4,79 EUR bruto. Delo po tej pogodbi se šteje za delo v okviru drugega pravnega razmerja, na podlagi katerega mora naročnik izvajalca vključiti v obvezno zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Furs je v spletni publikaciji Dohodnina – dohodek iz zaposlitve, Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja – Podrobnejši opis (6. izdaja, junij 2018) pojasnil, da se prispevki plačujejo na enak način, kot to velja za druge dohodke iz drugega pravnega razmerja (poglavji 4 in 5). Od dohodkov iz naslova občasnega ali začasnega dela v kmetijstvu pa se ne plačuje posebni davek na določene prejemke. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?