revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Začasno in občasno delo upokojencev po Zakonu o urejanju trga dela


Tolmačenje
Pri delu upokojencev, ki so slovenski državljani in rezidenti, vendar prejemajo pokojnino iz tujine, se pogosto pojavi vprašanje, katere prispevke je treba plačati od dohodkov za to delo. Zavod za zdravstveno zavarovanje je zavezanki zavrnil prijavo v zavarovanje za poškodbe pri delu, ki se odda na obrazcu M-12. Postavilo se je vprašanje, ali je takšno ravnanje pravilno, zavezanka (upokojenka) in izplačevalec dohodka pa sta bila še v dilemi, ali bi moral izplačevalec obračunati prispevek za zdravstvo v velikosti 6,36 % od dohodka in prispevek za invalidnost (delodajalca) 8,85 % od dohodka. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je o tem podalo svoje mnenje na podlagi mnenja ZZZS. Ministrstvo je pojasnilo, da se prispevek za poškodbe pri delu (delodajalca) in prispevek za zdravstvo (zavarovanca) ne plačujeta od dohodka upokojenca, ki opravlja začasno ali občasno delo, če upokojenec ni vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje po 15. oziroma 20. členu ZZVZZ. Izplačevalec pa obračuna prispevek za invalidnost (delodajalca) po 20. členu ZPIZ-2 (8,85 % od dohodka). vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: