revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Zapleti pri prehodu na uporabo 5-odstotne stopnje DDV


Tolmačenje
Zavezanci za DDV imajo pri prehodu na uporabo 5-odstotne stopnje DDV tehnične težave, saj jim zaradi pozne objave spremembe ZDDV-1 in s tem povezane zamude pri objavi novih obrazcev DDV-O ni uspelo pravočasno prilagoditi programske podpore za vodenje davčnih evidenc in pripravo obračunov. Furs v pojasnilu Uporaba posebne nižje stopnje 5 % navaja, da bosta davčnim zavezancem za oddajo obračunov DDV prvega četrtletja leta 2020 omogočeni uporabi dveh shem (stara in nova). Pri tem tudi pojasni, da bodo zavezanci, ki bodo od dobav napačno obračunali DDV po 9,5-odstotni stopnji, tega morali tudi plačati. Zavezanci, ki jim je bil DDV obračunan po 9,5-odstotni stopnji, čeprav bi moral biti obračunan po 5-odstotni stopnji, pa si lahko odbijejo le 5 % DDV.

Podrobneje o tem tudi na posvetovanju 3/20 Spremenjeno evidentiranje pri DDV in druge novosti.


Dr. Matjaž Prusnik

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: