revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Zavrnitev vloge za potrdilo A1 zaradi neoddanih obrazcev REK ali davčnega dolga


Tolmačenje
Delodajalec lahko za delavca pridobi potrdilo A1, če je za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge za izdajo potrdila A1 oziroma za obdobje od ustanovitve, če je to krajše od šestih mesecev, predložil obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja (obrazce REK-1) in nima neporavnanih davčnih obveznosti. Poleg tega mora za izdajo omenjenega potrdila izpolnjevati še druge pogoje. Ugotavlja se, da stranke (delodajalci) po prvotni zavrnitvi zahteve za izdajo potrdila A1 zaradi davčnega dolga ali neoddanih obrazcev prilagajo dokumente o poravnanih obveznostih v obliki pdf. Na spletni strani eVem pa je objavljeno pojasnilo, kakšna je pravilna praksa v takih primerih. Če je bila vloga zavrnjena zaradi neoddanih obrazcev REK-1 ali davčnega dolga, mora delodajalec po rešitvi osnovne težave pri Fursu pridobiti potrdilo C140 (potrdilo za izdajo potrdila A1). Ko Furs potrdi izdajo potrdila C140, se v računalniških evidencah izbriše omejitev za pridobitev potrdila A1, kar se upošteva ob ponovni oddaji vloge. Pisnih potrdil ni treba prilagati in jih tudi ni mogoče upoštevati. vir

Vprašanja v zvezi z napotenimi delavci bomo obravnavali na posvetovanju Zveze RFR Aktualno o povračilih stroškov, napotenih, normirancih in popravkih napak.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?