revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Zmanjšanje obračunanega DDV možno tudi, če zavezanec ni prijavil terjatve v stečajni postopek


Tolmačenje
Davčni organ in slovenska sodišča vrsto let davčnim zavezancem ne dopuščajo popravkov (zmanjšanja) DDV v primeru stečaja dolžnika, če terjatev ni bila prijavljena v stečajnem postopku. Sodba Sodišča EU C-146/19 (SCT) bo to prakso končno prekinila. Sodišče EU je v sodbi zapisalo, da zavezancu pravica do zmanjšanja obračunanega DDV ne sme biti zavrnjena v zvezi z neizterljivo terjatvijo, kadar ta te terjatve ni prijavil v stečajnem postopku, začetem zoper njegovega dolžnika, če dokaže, da navedena terjatev ne bi bila izterjana, čeprav bi jo prijavil. Nacionalno sodišče mora sprejeti vse ukrepe za zagotovitev izvrševanja 90/1 Direktive 2006/112/ES, nacionalno pravo (39. člen ZDDV-1) pa razlagati v skladu z navedeno določbo direktive. Če taka skladna razlaga ni mogoča, se nacionalni predpis ne sme uporabiti. V takem primeru se uporabi 90/1 Direktive 2006/112/ES, saj ta določba izpolnjuje pogoje za neposredni učinek.

Mag. Mojca Zupančič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?