IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Najpomembnejša uradna pojasnila

Uradna pojasnila pomembno vplivajo na delo računovodij, finančnikov in revizorjev. Tukaj boste našli aktualni pregled najpomembnejših tovrstnih pojasnil.

DAVEK NA DODANO VREDNOST


DAVEK NA MOTORNA VOZILA


DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB


DOHODNINA


MEDNARODNO OBDAVČEVANJE


SOCIALNI PRISPEVKI


DRUGA POJASNLA


 

URADNO POJASNILO

Obdavčevanje dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti – Otok Man

DURS, 15. marec 2013, 42150-1151/2013-2 01-650-01

Ključne besede
otok Man - dohodek od prihrankov - obresti - izogibanje dvojnega obdavčevanja posameznikov

Pojasnilo DURS
Davčni zavezanec je na Generalni davčni urad naslovil dopis, v katerem navaja primer rezidenta Slovenije, ki prejme dohodek od prihrankov v obliki plačil obresti (v nadaljevanju: dohodek od prihrankov) od plačilnega zastopnika na Otoku Man. Po njegovem razumevanju se davek, ki ga rezident Slovenije plača na viru, v Sloveniji upošteva kot odbitek dohodnine skladno z določbama 136. in 137. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/12; v nadaljevanju: ZDoh-2). Zavezanec ugotavlja, da Sporazum med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izogibanju dvojnega obdavčevanja posameznikov (Uradni list RS – MP št. 6/12) ne vsebuje določbe o obrestih, zato nas prosi za mnenje, kako se v navedenem primeru uporablja Sporazum med Republiko Slovenijo in Otokom Man v obliki izmenjav pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma (v nadaljevanju: Sporazum)1 . Dodatno ga zanima, koliko časa je predvidena začasna uporaba Sporazuma ter kakšne rešitve so predvidene po poteku njegove veljavnosti.

Pojasnjujemo naslednje.

Države članice EU in odvisna ali pridružena ozemlja (t.i. države predpisanega ozemlja) so se sporazumno sporazumele, da bodo uporabljale ukrepe, ki ustrezajo ali so enaki tistim, ki jih določa Direktiva Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (UL L 257, 4. 8. 2004 (v nadaljevanju: Obrestna direktiva))2 . V ta namen je bil podpisan tudi mednarodni Sporazum z Otokom Man, ki se je začel začasno uporabljati od 1. julija 2005 dalje. Sporazum je poleg avtomatične izmenjave informacij v prehodnem obdobju uvedel tudi uporabo davčnega odtegljaja oziroma t.i. retencijskega davka. Stopnja retencijskega davka je v prvih treh letih prehodnega obdobja znašala 15 %, v naslednjih treh letih 20 % in nato 35 %. V primeru, ko je rezident Slovenije od plačilnega zastopnika na Otoku Man prejel dohodek od prihrankov, od katerega je bil na viru odtegnjen davčni odtegljaj, je lahko v Sloveniji, ne glede na določbo 137. člena ZDoh-2, uveljavljal polni odbitek v skladno z določbo 141. člena ZDoh-2. Če je zavezanec predložil ustrezna dokazila o davčni obveznosti izven Slovenije, se mu je na podlagi odločbe slovenskega davčnega organa, vrnil plačani davek v celoti, po predhodno omenjeni metodi polnega odbitka.

Obveščamo vas, da se je Otok Man pred iztekom prehodnega obdobja, s 1. julijem 2011 odločil za avtomatično izmenjavo informacij, kot to počnejo druge države oziroma ozemlja. Od prehoda na avtomatično izmenjavo informacij dalje, Otok Man ne pobira več davčnega odtegljaja in ne nakazuje več davčnih prihodkov iz tega naslova drugim državam3 . Več informacij v zvezi z navedeno odločitvijo Otoka Man lahko najdete na spletni strani pristojnega davčnega organa Otoka Man4 , na spletni strani DURS pa si lahko preberete tudi najpogosteje zastavljena vprašanja ter odgovore v zvezi z izvajanjem Obrestne direktive, predvsem napotujemo na točko 6, kjer so navedene tudi preostale države, ki od prehoda na avtomatično izmenjavo informacij dalje, ne pobirajo več davčnega odtegljaja5 .

Na vprašanje davčnega zavezanca o tem, do kdaj je predvidena začasna uporaba Sporazuma ter kakšne rešitve so predvidene po poteku njegove veljavnosti pojasnjujemo, da se Sporazum z Otokom Man uporablja do nadaljnjega, in sicer, kot že predhodno navedeno, se s 1. julijem 2011 uporablja samo avtomatična izmenjava informacij na enak način, kot je določeno v Obrestni direktivi. Ker se davčni odtegljaj na viru več ne plačuje, to posledično tudi pomeni, da zavezanec ne more več uveljavljati polnega odbitka skladno z določbo 141. člena ZDoh-2. 

1 Obvestilo o začetku začasne uporabe mednarodnih sporazumov o obdavčevanju dohodkov od prihrankov v obliki plačil obresti je objavljeno na spletni strani Ministrstva za finance.

2 Zadnjič spremenjena s Sklepom Sveta 2004/587/ES z dne 19. Julija 2004 o datumu začetka uporabe Direktive 2004/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti.

3 Prenos 75 % prihodka od retencijskega davka s strani pristojnega organa Otoka Man pristojnemu organu Slovenije.

4 http://www.gov.im/treasury/incometax/sections/practitioners/eusd.xml

5 povezava


Vir: DURS

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?