IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Najpomembnejša uradna pojasnila

Uradna pojasnila pomembno vplivajo na delo računovodij, finančnikov in revizorjev. Tukaj boste našli aktualni pregled najpomembnejših tovrstnih pojasnil.

DAVEK NA DODANO VREDNOST


DAVEK NA MOTORNA VOZILA


DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB


DOHODNINA


MEDNARODNO OBDAVČEVANJE


SOCIALNI PRISPEVKI


DRUGA POJASNLA


 

URADNO POJASNILO

Odbitek DDV pri nabavi testnih in nadomestnih vozil

DURS, 5. februar 2013, 4230-494103/2012-2 01-620-03

Ključne besede
odbitek DDV - testna in nadomestna vozila - pravica do odbitka DDV

Pojasnilo DURS
V zvezi z vprašanjem, ali ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV pri nabavi testnih in nadomestnih vozil, pojasnjujemo:

1. Testni avtomobili

Testna vozila se pojavljajo pri trgovcih z avtomobili. Testni osebni avtomobili so namenjeni reklamiranju in pospeševanju prodaje. Za ta namen se običajno uporabljajo krajše časovno obdobje, kar izhaja iz pravil poslovanja posameznega trgovca. Običajno imajo trgovci z avtomobili določen rok, na primer 6 mesecev, v katerem je treba testni osebni avtomobil prodati. Trgovec testno vozilo evidentira kot zalogo blaga in ne kot osnovno sredstvo, saj ga proda prej kot v enem letu. Trgovec takšen osebni avtomobil evidentira kot trgovsko blago v začasni uporabi.

Čeprav se testno vozilo začasno uporablja za preizkušanje (testne vožnje), je dejansko namenjeno nadaljnji prodaji.

Davčni zavezanec ima v skladu s prvim odstavkom 63. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) pravico, da od DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma storitev, če je to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij.

Omejitev pravice do odbitka DDV od osebnih avtomobilov in motornih koles je predpisana v določbi c) točke 66. člena ZDDV-1. Ta določa, da davčni zavezanec ne sme odbiti DDV od osebnih avtomobilov ter motornih koles, goriv in maziv ter nadomestnih delov ter storitev tesno povezanih s tem, razen od vozil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo, vozil, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi, kombiniranih vozil za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter osebnih specialnih vozil, prilagojenih izključno za prevoz pokojnikov.

Osnovni namen nakupa testnega vozila je nadaljnja prodaja. Trgovec bo testno vozilo začasno uporabljal v zvezi z nadaljnjo prodajo vozil. Prepoved odbitka DDV, ki je predpisana v določbi c) točke 66. člena ZDDV-1 se tako ne nanaša na testne osebne avtomobile in testna motorna kolesa. Trgovec z avtomobili lahko ob nabavi osebnega testnega avtomobila ali testnega motornega kolesa odbije DDV. Odbije lahko tudi DDV od goriv in maziv ter nadomestnih delov ter storitev tesno povezanih s testnimi osebnimi avtomobili in testnimi motornimi kolesi.

Kadar davčni zavezanec uporablja testni osebni avtomobil ali testno motorno kolo, ob nabavi katerega je odbijal celotni ali delni DDV, tudi za druge službene namene (na primer prevoz direktorja na sestanek) ali za zasebne namene, mora od takšne uporabe osebnega avtomobila obračunati DDV v skladu z a) točko 15. člena ZDDV-1. Ta člen ureja obdavčitev storitev, opravljenih v neposlovni namen in določa, da se za opravljanje storitev za plačilo šteje tudi uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, za zasebne namene ali za zasebne namene njegovih zaposlenih ali kakršnakoli uporaba za druge namene kot za namene opravljanja njegove dejavnosti, če je bila za to blago dana pravica do celotnega ali delnega odbitka DDV.

Davčno osnovo pri opravljenih storitvah iz 15. člena ZDDV-1 v skladu s tretjim odstavkom 36. člena ZDDV-1 sestavljajo celotni stroški davčnega zavezanca za opravljene storitve.

Davčni zavezanec, ki testne avtomobile uporablja tudi v druge namene, mora zagotoviti evidenco o uporabi testnega osebnega avtomobila v zasebne namene in druge službene namene. Zagotavljanje te evidence je povezano z izvajanjem obveznosti, predpisane v a) točki 15. člena ZDDV-1.

2. Nadomestni avtomobili

Nadomestni avtomobili se pojavljajo pri serviserjih avtomobilov, ki nabavljajo osebne avtomobile za dajanje v najem svojim strankam. Najemnino najpogosteje zaračunajo uporabniku osebnega avtomobila ali zavarovalnici, za avtomobile, ki so v garancijskem roku, pa prodajalcu avtomobila. Od zaračunane najemnine obračunavajo DDV. Če serviser daje nadomestne avtomobile v najem brezplačno, od najema ne obračunava DDV, razen če daje osebni avtomobil brezplačno v najem z neposlovnim namenom, to je za druge namene, kot za namene opravljanja dejavnosti, kar ureja 15. člen ZDDV-1.

Davčni zavezanec ima pri nabavi nadomestnega osebnega avtomobila ali nadomestnega motornega kolesa v skladu s prvim odstavkom 63. člena ZDDV-1 pravico do odbitka DDV. Pravica do odbitka DDV se nanaša tudi na goriva in maziva ter nadomestne dele ter storitve tesno povezane s temi osebnimi avtomobili ali motornimi kolesi.

Kadar davčni zavezanec nadomestni osebni avtomobil ali nadomestno motorno kolo, pri nabavi katerega je odbijal celotni ali delni DDV, uporablja tudi za druge službene namene (na primer prevoz direktorja na sestanek) ali za svoje zasebne namene ali za zasebne namene svojih zaposlenih in ne samo za dajanje v najem, mora od takšne uporabe avtomobila obračunavati DDV v skladu z a) točko 15. člena ZDDV-1. Davčno osnovo v skladu s tretjim odstavkom 36. člena ZDDV-1 sestavljajo celotni stroški davčnega zavezanca za opravljene storitve.

S tem pojasnilom se nadomešča pojasnilo Davčne uprave Republike Slovenije št. 447-394/2003 01 510, z dne 10. 2. 2004.

Vir: DURS


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: