IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Najpomembnejša uradna pojasnila

Uradna pojasnila pomembno vplivajo na delo računovodij, finančnikov in revizorjev. Tukaj boste našli aktualni pregled najpomembnejših tovrstnih pojasnil.

DAVEK NA DODANO VREDNOST


DAVEK NA MOTORNA VOZILA


DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB


DOHODNINA


MEDNARODNO OBDAVČEVANJE


SOCIALNI PRISPEVKI


DRUGA POJASNLA


 

URADNO POJASNILO

Servis tovornega vozila

DURS, 21. december 2012, 4230-691698/2012-2

Ključne besede
DDV - ZDDV-1 - obračun DDV - servis tovornega vozila

Pojasnilo DURS
Na vprašanje davčnega zavezanca v zvezi z obračunom DDV od opravljenega servisa tovornega vozila, ki ga v Sloveniji opravi hrvaškemu zavezancu, pri čemer se v tovorno vozilo vgradi rezervne dele in opravi storitev, odgovarjamo:

Slovenski davčni zavezanec, ki hrvaškemu davčnemu zavezancu opravi storitev servisa tovornega vozila, od storitve ne obračuna DDV, saj je kraj obdavčitve v kraju, kjer ima sedež prejemnik storitve.
Dodatno pojasnjujemo, da je predstavlja dobava in hkratna montaža pnevmatik s strani istega dobavitelja enotno dobavo blaga, obdavčena s slovenskim DDV, ne glede na to, kdo je kupec.

Rezervni deli, ki se v okviru servisne storitve vgradijo v tovorno vozilo, so pomemben del opravljene dobave, in brez njihove vgradnje dobava ne bi bila enako kvalitetno opravljena. Tako dobava rezervnih delov šteje za pomožno transakcijo, ki za stranko ni cilj, ampak sredstvo, s katerim lahko pod najboljšimi mogočimi pogoji uporablja glavno transakcijo izvajalca storitev. V konkretnem primeru gre tako z vidika DDV za enotno transakcijo, in sicer za opravljeno servisno storitev.

V skladu s prvim odstavkom 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost - DDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UBP3, 18/11 in 78/11) je kraj opravljanja storitev, ki jih prejme davčni zavezanec, ki deluje kot tak, kraj, kjer ima ta davčni zavezanec sedež svoje dejavnosti. Če so te storitve opravljene stalni poslovni enoti davčnega zavezanca, ki ni v kraju, kjer ima sedež svoje dejavnosti, je kraj opravljanja teh storitev kraj, kjer ima ta davčni zavezanec stalno poslovno enoto. Če takega sedeža ali take stalne poslovne enote ni, je kraj opravljanja storitev kraj, kjer ima davčni zavezanec, ki prejme te storitve, stalno oziroma običajno prebivališče.

Če torej slovenski serviser tujemu davčnemu zavezancu opravi servisno storitev na tovornem vozilu, se kraj opravljanja storitev določi po sedežu prejemnika storitve.

V tej zvezi je treba opozoriti še na davčno obravnavo dobave in montaže pnevmatik, ki se prav tako lahko izvaja v servisnih delavnicah. Gre za problem, kako davčno obravnavati transakcijo prodaje pnevmatik in hkratne montaže le-teh s strani istega dobavitelja (npr. servisne delavnice), kajti gre za sestavljeno transakcijo prodaje blaga in storitve montaže.

Dobava in hkratna montaža gum s strani istega dobavitelja se davčno obravnava kot enotna dobava, in sicer kot dobava blaga. Storitev montaže je sicer uporabna za kupca blaga, vendar pa ni prevladujoča. Kraj dobave blaga se določi v skladu z 19. členom ZDDV-1, ki določa, da če se blago ne odpošilja ali prevaža, se za kraj dobave blaga šteje kraj, kjer se blago nahaja, ko se opravi dobava blaga.

Tako je enotna dobava blaga (hkratna dobava in montaža pnevmatik) obdavčena s slovenskim DDV, ne glede na to, kdo je kupec.

V zvezi z navedeno problematiko smo pridobili tudi mnenje nekaterih davčnih uprav iz drugih držav članic, ki dobavo pnevmatik in hkratno montažo le teh prav tako obravnavajo kot dobavo blaga (na primer Velika Britanija, Ciper, Švedska). izpolnjeni.

Vir: DURS


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: