IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

ZVEZA

Kratka zgodovina Zveze RFR

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je bila ustanovljena na ustanovnem občnem zboru 12. decembra 1957 v Ljubljani s približno 3.000 udeleženci iz vse Slovenije. Ob ustanovitvi se je imenovala Združenje knjigovodij Slovenije (tedaj je bil poudarek le na knjigovodskem delu računovodstva). To združenje je imelo prvotno in prednostno nalogo knjižiti poslovne dogodke pravnih oseb in sestavljati bilance stanja in bilance uspeha. Leta 1970 je bilo preimenovano v Združenje računovodskih in finančnih delavcev Slovenije. Iz njega je leta 1977 nastala Zveza društev računovodskih in finančnih delavcev Slovenije, ki se je leta 1992 preimenovala v sedanjo Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. V njej je združenih 32 slovenskih društev računovodskih in finančnih delavcev, ki so včasih imela okrog 10.000 članov, zadnja leta pa to število upada in se zdaj giblje med 6.000 in 7.000.

Temeljne naloge Zveze RFR opredeljuje njen statut. Je prostovoljna strokovna društvena organizacija, ki združuje strokovna društva računovodskih, finančnih in davčnih delavcev Slovenije. Njene glavne naloge so pripravljanje in izvajanje posvetovanj, seminarjev in predavanj s področij računovodstva, financ in davščin ter z njimi povezanih strok, izdajanje strokovnih revij in drugih publikacij ter strokovno svetovanje članom in tudi drugim (po telefonu, pri osebnih obiskih, z odgovori na pisna vprašanja). Skupaj z Zvezo ekonomistov Slovenije je do konca leta 2012 organizirala kar 44 simpozijev o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji. Leta 1994 je ustanovila Slovenski inštitut za revizijo (SIR). Namen njegove ustanovitve je bila razmejitev poslanstva – SIR razvija računovodsko, revizijsko in druge stroke, Zveza RFR pa skrbi za uvajanje njegovih teoretičnih strokovnih rešitev v prakso.

Prelomno za Zvezo RFR je bilo leto 1991, ko se je z osamosvojitvijo Slovenije pojavilo vprašanje: še naprej urejati računovodsko stroko tako kot v nekdanji skupni državi (ko je bilo vse bolj ali manj določeno s predpisi) ali pa jo urediti na podlagi računovodske standardizacije. Odločili smo se za sodobno računovodsko rešitev na podlagi slovenskih računovodskih standardov, seveda usklajenih z mednarodnimi računovodskimi standardi. Prve slovenske računovodske standarde je sprejel izvršni odbor Zveze RFR 21. aprila 1993 (zato na ta dan slovenski računovodski in finančni delavci vsako leto praznujemo stanovski praznik), uporabljati pa so se začeli 1. januarja 1994. Bili so podlaga tudi za otvoritvene bilance stanja lastniških gospodarskih družb, ustanovljenih po zakonu o gospodarskih družbah. Kasnejše SRS 2001 in SRS 2006 pa je že pripravljal in sprejemal SIR.

Zveza RFR je bila in si želi ostati še posebej dejavna na izdajateljskem področju. Na računovodskem, finančnem in davčnem področju je prepoznavna po reviji IKS in zbirkah računovodskih, davčnih in drugih predpisov (najprej v papirni obliki, že nekaj let pa tudi v spletni). Podpira obetavne mlajše kolege (doktorande, magistrante) z izdajo njihovih monografij v zbirki Srebrna knjiga. Doslej jih je izdala že 20. Izdaja pa tudi priročnike za finančno računovodstvo, stroškovno računovodstvo in poslovodno računovodstvo. Njihovi avtorji so znani slovenski strokovnjaki s teh področij, svoj del pa prispevajo tudi strokovni svetovalci pri Zvezi RFR. Njena strokovna služba že nekaj let organizira računovodske šole (nekatere tudi za začetnike, največ pa je namenjenih tistim, ki že imajo osnovno znanje in jih zanimajo poglobljena problematika in strokovne rešitve). V zadnjih desetih letih je založila nekaj temeljnih strokovnih del (Pojmovnik računovodstva, financ in revizije, Pojmovnik uporabniške informatike, Temeljni ekonomski pojmovnik, Poslovno-organizacijski pojmovnik).

Strokovni svetovalci Zveze RFR izvajajo tudi pretežni del strokovnih posvetovanj, ki jih organizirajo društva. Ta poleg strokovnega izpopolnjevanja za svoje člane prirejajo tudi različna družabna srečanja.
 

izred. prof. dr. Stanko Koželj


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?