IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

NOVOSTI

Predlog sprememb Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Objavljen je predlog sprememb Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Poziv k predložitvi obračuna za pavšalno nadomestilo za leto 2021

Davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2021 pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila, morajo najkasneje do 31. januarja 2022 sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga davčnemu organu predložiti v elektronski obliki prek sistema eDavki.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Nova velikost minimalne plače

Objavljena je nova velikost minimalne plače.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Največje letno zvišanje cen stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji

V tretjem četrtletju 2021 so se v primerjavi z enakim četrtletjem leta 2020 cene stanovanjskih nepremičnin v EU zvišale za 9,2 %.
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA

Posebnosti obračuna DDPO za leto 2021 z novostmi za leto 2022


Informacije in prijava



Letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS, za leto 2021


Informacije in prijava




Letno poročanje v javnem sektorju za leto 2021


Informacije in prijava




Ključne davčne teme in novosti, ki jih morate poznati ob prehodu v leto 2022

Informacije in prijava


Vodila za pripravo letnega poročila in davčnega obračuna

Informacije in naročila


Slovenski računovodski standardi (2016-2019) v praksi
z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja


Informacije in naročila

 
PREBERITE TUDI

TOLMAČENJA

Redna ID-številka za DDV ni več pogoj za uporabo ureditve VEM

Furs je v svoji publikaciji Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM (s pogostimi vprašanji in odgovori) – Podrobnejši opis (2. izdaja, januar 2022) v 4. poglavju spremenil odgovora s številkama 13 in 22.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Register tveganj

Javni zavod je ugotovil, da mora notranje revizije izvajati tudi na podlagi registra tveganj. O tem nima pripravljenega nobenega internega dokumenta niti ne ve, kako pristopiti k vzpostavitvi registra tveganj in ureditvi interne dokumentacije. Na kakšen način naj javni zavod pristopi k pripravi registra tveganj?

NOVOSTI

Slovenija z izdajo obveznic dokazuje odličen položaj na kapitalskih trgih

Slovenija je uspešno izdala 4-letne obveznice v znesku 1,25 milijarde EUR in 40-letne obveznice v znesku 500 milijonov EUR.

NOVOSTI

Nov seznam subjektov javnega interesa po stanju na dan 31. decembra 2021

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je objavila nov seznam subjektov javnega interesa po stanju na dan 31. decembra 2021.

NOVOSTI

V uporabi nova konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko

V uporabi nova konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja.

NOVOSTI

Letna inflacija v 2021 4,9-odstotna, povprečna letna pa 1,9-odstotna

Letna inflacija v letu 2021 v Sloveniji je bila 4,9-odstotna (v letu 2020 –1,1-odstotna).

NOVOSTI

Napoved za odmero DMV v elektronski obliki

Od 1. januarja 2022 morajo tudi fizične osebe napoved za odmero DMV predložiti prek sistema eDavki (obrazec DMV-N).

NOVOSTI

Začel je veljati PKP10

Od 30. 12. 2021 velja Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP, PKP10).
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?