IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

NOVOSTI

Povečanje bruto domačega proizvoda

Bruto domači proizvod se je na letni ravni povečal za 9,8 %. Na visoko gospodarsko rast je pozitivno vplivalo domače in tuje povpraševanje.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Višina letne inflacije v EU

Letna stopnja inflacije v EU je aprila znašala 8,1 % (marca 7,8 %, aprila 2021 2 %).
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Opozorilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem opozarja, da nekateri naročniki angažirajo neustrezne izvajalce za pripravo poročil o porabi sredstev pri projektih, ki so financirani iz EU.
Uredništvo Zveze RFR

TIPSKI DOKUMENTI

Novi obrazec REK-O s 1. septembrom 2022

Objavljen je bil Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (UL RS 60/22). V njem je objavljen tudi obrazec novega davčnega odtegljaja (obrazec REK-O), ki se bo uporabljal za izplačila dohodkov od 1. septembra 2022.
dr. Mateja Drobež Tomšič
 
 
Kako poslovati s tujino brez težav pri obračunu DDV


Informacije in prijava


Računovodska šola za gospodarstvo (v živo)


Informacije in prijavaRačunovodski in davčni vidiki izvajanja osebne asistence


Informacije in prijava

 
PREBERITE TUDI

AKTUALNO VPRAŠANJE

Odkupna cena najetega sredstva

Organizacija ima v najemu sredstvo, za katero plačuje najemnino. Po preteku najema bo najemnik dobil lastništvo nad najetim sredstvom. Z najemodajalcem se je dogovoril, da bo ob začetku najema prispeval za najeto sredstvo 15.000 EUR. Kako takšna sredstva tako imenovane lastne udeležbe pri najemu pripozna?

NOVOSTI

Določena je najvišja dovoljena maloprodajna in veleprodajna cena bencina in dizelskega goriva

Vlada Republike Slovenije je ponovno izdala Uredbo o določitvi cen določenih naftnih derivatov.

NOVOSTI

Stanje industrijske proizvodnje v EU

Industrijska proizvodnja se je marca 2022 v primerjavi z marcem 2021 v evrskem območju zmanjšala za 0,8 %, v celotni EU pa povečala za 0,7 %.

NOVOSTI

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev

Objavljen je spremenjen Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev.

NOVOSTI

V državnem proračunu aprila 147 milijonov evrov presežka

V prvih štirih mesecih je proračunski primanjkljaj znašal 114 milijonov EUR. Prihodki so dosegli približno 4,18 milijarde EUR, odhodki pa nekaj manj kot 4,30 milijarde EUR.

NOVOSTI

Prvi osnutek Evropskih standardov o trajnostnem poročanju

Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje je objavila prvi osnutek Evropskih standardov o trajnostnem poročanju (European Sustainability Reporting Standards – ESRS) in pozvala k javni razpravi.

NOVOSTI

Višja urna postavka za delo upokojencev

Veljati je začela novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-G), ki izenačuje velikosti minimalnih bruto urnih postavk za začasno in občasno delo upokojencev ter začasno in občasno delo dijakov in študentov.

NOVOSTI

Sprejet je predlog Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut

Vlada je sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut.
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?