revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Osrednja revija za računovodstvo tudi v digitalni različici

www.revijaiks.si
Revija IKS je vodilni slovenski vir informacij za delo na področjih računovodstva, davščin in financ. V tiskani in digitalni različici prinaša vsak mesec pregled najpomembnejših novosti, ki jih strokovnjaki Zveze RFR nadgradijo s pojasnili, tolmačenji in vodili.

Revija se ponaša s 40-letno tradicijo in velikim strokovnim ugledom. Tehtna vsebina in pregleden prikaz se ravnata po potrebah in pričakovanjih praktikov. Digitalna različica praktični vidik revije še nadgrajuje z vrsto uporabnih funkcionalnosti.

V strokovnih člankih so predstavljene novosti v računovodsko-finančnih predpisih in predpisih o dajatvah ter praktične rešitve problemov. Objavljeni so tudi napotki
za sestavljanje obračunov poslovanja različnih vrst poslovnih subjektov, novosti v stroki in odgovori na vprašanja bralcev. Digitalna različica revije vsebuje tudi starejše številke revij, vse od leta 2012.

Možno je naročiti tudi posamezne tiskane številke revije IKS, starejše od leta 2015. Naročite jih na brezplačni telefonski številki 080 1957.

Kazala revij IKS od leta 2002 dalje najdete na https://www.revijaiks.si/arhiv

 Naslovnica revije IKS 04/2013

40,00 EUR v prosti prodaji, ob letni naročnini je cena posamezne številke samo 22,08 EUR. 
 

Naslednja številka (01/19) izide
v četrtek, 27. decembra.
DIGITALNE VSEBINE SO DOSTOPNE na www.revijaiks.si


Informacije in naročilo

REVIJA IKS

Vsak neto vsebuje tudi brutoRačunovodje smo pogosto v dilemi, ali gospodarske kategorije spremljati in izkazovati v bruto ali vendarle raje dati prednost neto vrednosti. Pri tem nam različna vidika računovodskih standardov na eni in potreb oziroma želja uporabnikov tovrstnih informacij na drugi strani niso ravno v pomoč.

V izkazu poslovnega izida prevladuje uporaba bruto pristopa, saj z njim praviloma razkrivamo celotne prihodke in odhodke. Neto učinek je le dodatna računska postavka. Pri preprodajanju blaga in storitev prikazujemo celotne prihodke in odhodke, in ne le ustvarjene razlike. Izkazujemo tudi pozitivne in negativne tečajne razlike, prejete in plačane obresti, odhodke, povezane s škodo in odškodnino, subvencije in odhodke, za pokrivanje katerih smo jih prejeli.

Neto načelo uporabimo redkeje. Tako bomo z njim na primer evidentirali dobičke in izgube pri prodaji osnovnih sredstev, povračila zavarovalnice v času bolniške odsotnosti zaposlenih in nekatere finančne prihodke oziroma odhodke. 

Včasih tudi kombiniramo oba pristopa. Posamezne postavke v aktivi in pasivi bilance stanja običajno izkazujemo v neto vrednostih. Hkrati pa v knjigovodskih evidencah te vrednosti praviloma dodatno razčlenjujemo na bruto osnovo ter odmik od nje in s tem pojasnimo neto rezultat. Tako na primer spremljamo vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, zalog, terjatev do kupcev, nekaterih kapitalskih postavk, rezervacij in dolgov.

A kljub nekaterim posebnostim ostaja bruto načelo izhodiščno računovodsko načelo, po katerem je treba gospodarske kategorije v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida izkazovati v kosmatih zneskih brez pobotanj. Na to načelo se spomnimo ob raznih "prefakturiranjih", menjavah blaga in storitev ter pri razpravah o neto plačah. Prav pa bi bilo, da poznamo in naredimo vidne bruto učinke poslovanja, saj le tako lahko omogočimo sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev. V brutu se vedno skriva neto. Pogosto se zato izkaže, da je uporaba neto zneska preprosto le potreba po prikrivanju dejanskega, bruto zneska.
 
 
Dr. Matjaž Prusnik,
glavni urednikPREGLED VSEBINE IKS 12/18

STROKA


RAČUNOVODSTVO

 

Zglede računovodskih izkazov ter pregled poslovnih dogodkov, knjiženja in izpolnjenih obrazcev za leto 2018 najdete v priloženem dokumentu. 
 
Zglede računovodskih izkazov ter pregled poslovnih dogodkov, knjiženja in izpolnjenih obrazcev za leto 2018 najdete v priloženem dokumentu.  ?
 

 

DAVŠČINE


OBJAVE

  • Pregled aktualnih podatkov
  • Pregled najpomembnejših datumov v decembru
 
CENA
V letno naročnino je vključenih 12 številk. Revija izhaja zadnji četrtek v mesecu za naslednji mesec. Naročnina velja do pisnega preklica. Naročnino lahko odpoveste 30 dni pred iztekom naročniškega obdobja, in sicer s pisno odpovedjo, ki jo pošljete na naš naslov. Pred iztekom posameznega naročniškega obdobja odpoved naročila in prenos naročniškega razmerja nista možna.

Splošni pogoji naročnine na revijo IKS

Letna naročnina:
242,01 EUR
(265 EUR z DDV)*

Cena posameznega izvoda:
36,53 EUR (40,00 z DDV)* 

*Pri navedenih cenah je upoštevana trenutna stopnja DDV. Pridržujemo si pravico, da ob morebitni spremembi davčne stopnje končno ceno ustrezno prilagodimo.  
Več informacij na brezplačni številki
080 1957
 
LETNA NAROČNINA
Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
 
   
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 

 

NAROČILO POSAMEZNE ŠTEVILKE
Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
 
   
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kaj menite o stanovitnosti in predvidljivosti slovenskega davčno-poslovnega okolja?