www.zvezarfr.si

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

Veljavnost od 28. marca 2013, posodobljeno 29. maja 2023

1. Uvodna določila

1.1 Predmetni splošni pogoji uporabe spletnega mesta www.zvezarfr.si opredeljujejo pogoje uporabe navedenega spletnega mesta oziroma pravice in obveznosti med Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, matična številka 5147271000 (v nadaljevanju Zveza RFR) in uporabnikom spletnega mesta www.zvezarfr.si (v nadaljevanju splošni pogoji uporabe).

1.2 Spletno mesto www.zvezarfr.si (v nadaljevanju spletno mesto) predstavlja vse spletne strani v okviru spletnega naslova.

1.3 Uporabnik spletnega mesta je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto (v nadaljevanju uporabnik).

2. Veljavnost splošnih pogojev uporabe

Splošni pogoji uporabe veljajo za vse uporabnike spletnega mesta. Uporabnik z uporabo spletnega mesta sprejema splošne pogoje uporabe in izjavlja, da je z njimi seznanjen in da se z njimi strinja.

3. Opis in uporaba spletnega mesta

3.1 Spletno mesto vsebuje pomembne statistične informacije, predstavitev svetovalcev in produktov Zveze RFR ter uporabne podatke in izračune. Spletno mesto vsebuje tudi vzorce nekaterih pogodb, dostop do naročniških digitalnih produktov Zveze RFR, kot so Revija IKS, Priročniki RFR, Ekspert RFR in Izobraževanja RFR.

3.2 Vse vsebine, ki so na spletnem mestu, so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju uporabnika spletnega mesta.

4. Delovanje in dostopnost spletnega mesta

4.1 Zveza RFR si bo prizadevala vzdrževati spletno mesto tako, da bo dostopno nemoteno in brezhibno 24 ur na dan, vse dni v letu. Zveza RFR si bo ves čas prizadevala zagotavljati tehnične pogoje, ki bodo uporabnikom omogočali nemoteno uporabo spletnega mesta.

4.2 Zveza RFR si pridržuje pravico, da brez kakršnegakoli predhodnega obvestila uporabnikom prekine dostop do spletnega mesta iz tehničnih razlogov, vzdrževanja ali zamenjave opreme, višje sile ipd.

4.3 Zveza RFR ne odgovarja za morebitno škodo ali neprijetnosti, s katerimi bi se uporabnik soočil zaradi prekinitve delovanja ali motenega dostopa do spletnega mesta.

4.4 Če uporabnik krši splošne pogoje uporabe, lahko Zveza RFR brez kakršnegakoli predhodnega obvestila prepove oziroma onemogoči uporabo spletnega mesta za posamezen IP-naslov uporabnika.

5. Izključitev odgovornosti Zveze RFR

5.1 Zveza RFR si prizadeva za kakovost, pravilnost in ažurnost podatkov na spletnem mestu.

5.2 Zveza RFR ne jamči za pravilnost oziroma ustreznost podatkov na spletnem mestu. Zveza RFR tudi ne odgovarja za morebitne neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali drugače neustreznih podatkov na spletnem mestu.

5.3 Zveza RFR ni odgovorna za kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napak programske opreme ali strojne opreme Zveze RFR.

6. Podpora uporabnikom

6.1 Zveza RFR v svojem delovnem času uporabnikom zagotavlja brezplačno podporo v zvezi z uporabo spletnega mesta, in sicer na telefonski številki 080 1957 in elektronskem naslovu podpora@zvezarfr.si.

6.2 Zveza RFR si prizadeva zagotavljati podporo uporabnikom iz člena 6.1 teh splošnih pogojev uporabe takoj oziroma v primeru zahtevnejših oblik podpore v ustreznem času.

7. Pravice intelektualne lastnine

7.1 Vsi podatki in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske lastnine in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju ZASP), Zakonom o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1) in drugo veljavno zakonodajo.

7.2 Znaki oziroma imena RFR, ZRFR, Zveza RFR, Ekspert RFR, Revija IKS, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Priročnik RFR in rfr.si so varovani kot storitvene oziroma blagovne znamke po ZIL-1. Vse zbirke podatkov so podatkovna baza v smislu določil ZASP, zbirke dokumentov na spletnem mestu – v celoti in kot posamezni deli sistema – so varovane z avtorsko pravico avtorja oziroma imetnika avtorske pravice in z drugimi predpisi (varstvo konkurence itd.).

7.3 Posamezne enote v zbirkah spletnega mesta, ki so avtorsko delo (npr. avtorski članki), so varovane z avtorsko pravico njihovega avtorja oziroma imetnika. Avtorsko varstvo spletnega mesta, njegovih posameznih podatkovnih zbirk in posameznih enot v zbirkah, ki so dostopne uporabnikom, obsega varstvo v skladu z ZASP. Za posamezne enote zbirk spletnega mesta, ki so avtorsko delo, je dovoljena le uporaba za lastne potrebe. Vse druge oblike nadaljnjega distribuiranja, posredovanja oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam (reproduciranje v knjigi, objava na uporabnikovem strežniku itd.) so izrecno prepovedane. Prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe, še posebej pa so prepovedani:

  • uporaba znatnih delov (količinsko in/ali kakovostno) podatkovnih zbirk spletnega mesta (reproduciranje strukture zbirk ali delov strukture zbirk itd.),
  • uporaba podatkovnih zbirk spletnega mesta v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese avtorja oziroma imetnika avtorske pravice (uporaba čistopisov predpisov prek okvira lastnih potreb uporabnika, sistematična in ponovljena uporaba neznatnih delov podatkovnih zbirk itd.),
  • odstranitev ali zamenjava znakov oziroma imen RFR, ZRFR, Zveza RFR, Ekspert RFR, Revija IKS, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Priročnik RFR in rfr.si, kadar se pojavljajo na dokumentih, besedilih, spletnem mestu itd. ter strojno oziroma avtomatizirano kopiranje, črpanje, repliciranje, pregledovanje in analiziranje vsebin ali zbirk podatkov, objavljenih na spletnem mestu, ali
  • pregledovanje, analiziranje, razstavljanje, spreminjanje ali zlonamerna ter nepooblaščena uporaba programske kode spletnega mesta s programskimi in drugimi orodji, ki omogočajo razkrivanje tehničnih in poslovnih skrivnosti, ki so del zasnove spletnega mesta.

8. Varovanje osebnih in drugih podatkov uporabnikov

Zveza RFR se zavezuje, da bo varovala, hranila in uporabljala osebne in druge podatke uporabnikov, ki jih uporabnik posreduje Zvezi RFR pri uporabi spletnega mesta skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

9. Piškotki

9.1 Spletno mesto uporablja piškotke. To so majhne datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta namestijo oziroma naložijo na računalnik ali mobilno napravo uporabnika. Namen uporabe piškotkov je izboljšanje delovanja in uporabe spletnega mesta.

9.2 Podatkov, posredovanih s pomočjo piškotkov, Zveza RFR ne bo posredovala tretjim osebam. Piškotki ne vsebujejo osebnih podatkov oziroma informacij, ki bi uporabnika lahko identificirale.

9.3 Spletno mesto uporablja naslednje piškotke:

Izvor

Ime piškotka

Namen

Trajanje

Google

__utma ... __utmz

Piškotke nastavi orodje Google Analytics; omogoča pregled statistike spletnega mesta.

Do 2 leti

Google

HSID, SSID, APISID, SAPISID, VISITOR_INFO1_LIVE, demographics, use_hitbox, YSC, LOGIN_INFO, SID, PREF

Piškotki omogočajo prikazovanje ključnih funkcionalnosti videoposnetkov z YouTuba; uporabljajo se izključno na straneh, kjer se prikazujejo videoposnetki z YouTuba.

Do 10 let

 

9.4 Uporabnik spletnega mesta lahko s klikom na povezavo Izklopi izklopi uporabo orodja Google Analytics.

9.5 Pri prvem obisku uporabnika spletnega mesta Zveza RFR uporabnika z obvestilom na spodnjem desnem delu spletne strani spletnega mesta obvesti o uporabi in namenu uporabe piškotkov. Če uporabnik z uporabo oziroma namestitvijo piškotkov soglaša, klikne na gumb Namesti vse. Nastavitev si bo Zveza RFR zapomnila za uporabnikov naslednji obisk spletnega mesta. S klikom na povezavo Piškotki je uporabniku po opisu delovanja piškotkov na spletnem mestu omogočena tudi možnost izklopa nekaterih piškotkov, in sicer s klikom na povezavo Izklopi. Takšna odločitev uporabnika bo zapisana v naslednji piškotek:

Izvor

Ime piškotka

Namen

Trajanje

Lastni

cookie_choice

Vsebuje informacijo o odločitvi uporabnika glede uporabe piškotkov.

1 leto

 

9.6 Nastavitve glede uporabe piškotkov lahko uporabnik kadarkoli spremeni.

9.7 Uporabnik lahko kadarkoli popolnoma izbriše oziroma onemogoči uporabo piškotkov, in sicer tako, da spremeni nastavitve v brskalniku, ki ga uporablja. Navodila so vsebovana v zavihku Pomoč v uporabnikovem brskalniku. Če uporabnik piškotke popolnoma izbriše oziroma onemogoči, lahko kateri del spletnega mesta ne deluje.

10. Veljavnost splošnih pogojev uporabe

10.1 Splošni pogoji uporabe začnejo veljati z dnem objave splošnih pogojev uporabe na spletni strani spletnega mesta, s čimer prenehajo veljati prejšnji veljavni splošni pogoji uporabe spletnega mesta.

10.2 Splošni pogoji uporabe veljajo za vse uporabnike spletnega mesta in jih v celoti zavezujejo.

10.3 Vsak uporabnik spletnega mesta z uporabo spletnega mesta neposredno soglaša z vsebino in uporabo splošnih pogojev uporabe.

11. Spremembe splošnih pogojev uporabe

Zveza RFR si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali dopolni splošne pogoje uporabe. Če ni drugače določeno, začne sprememba ali dopolnitev splošnih pogojev uporabe veljati z dnem objave na spletni strani spletnega mesta.

12. Salvatorna klavzula

Morebitna neveljavna določba ali nezmožnost njene izvršitve ne vpliva na veljavnost drugih določb in veljavnost splošnih pogojev uporabe kot celote. V primeru neveljavnosti ali nezmožnosti izvrševanja določbe splošnih pogojev uporabe bo takšno določbo nadomestila razlaga, ki je najbližja namenu takšne neveljavne oziroma neizvršljive določbe.

13. Končna določila

Morebitne spore med Zvezo RFR in uporabnikom v zvezi z uporabo spletnega mesta bosta Zveza RFR in uporabnik reševala sporazumno. Če to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. V primeru spora se uporablja pravo Republike Slovenije.