revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Osrednja revija za računovodstvo tudi v digitalni različici

www.revijaiks.si
Revija IKS je vodilni slovenski vir informacij za delo na področjih računovodstva, davščin in financ. V tiskani in digitalni različici prinaša vsak mesec pregled najpomembnejših novosti, ki jih strokovnjaki Zveze RFR nadgradijo s pojasnili, tolmačenji in vodili.

Revija se ponaša s 40-letno tradicijo in velikim strokovnim ugledom. Tehtna vsebina in pregleden prikaz se ravnata po potrebah in pričakovanjih praktikov. Digitalna različica praktični vidik revije še nadgrajuje z vrsto uporabnih funkcionalnosti.

V strokovnih člankih so predstavljene novosti v računovodsko-finančnih predpisih in predpisih o dajatvah ter praktične rešitve problemov. Objavljeni so tudi napotki
za sestavljanje obračunov poslovanja različnih vrst poslovnih subjektov, novosti v stroki in odgovori na vprašanja bralcev. Digitalna različica revije vsebuje tudi starejše številke revij, vse od leta 2012.

Možno je naročiti tudi posamezne tiskane številke revije IKS, starejše od leta 2015. Naročite jih na brezplačni telefonski številki 080 1957.

Kazala revij IKS od leta 2002 dalje najdete na https://www.revijaiks.si/arhiv

 Naslovnica revije IKS 04/2013

40,00 EUR v prosti prodaji, ob letni naročnini je cena posamezne številke samo 22,50 EUR. 
 

Naslednja številka (06/19) izide
v četrtek, 30. maja.
DIGITALNE VSEBINE SO DOSTOPNE na www.revijaiks.si


Informacije in naročilo

REVIJA IKS

Aktivni ali pasivni

 
Ko se računovodje pogovarjamo o tem, kaj nas najbolj moti pri vsakdanjem delu, običajno izpostavimo neprestane spremembe strokovnih pravil, slabo razmejene pristojnosti in odgovornosti, sezonsko preobremenjenost in pogosto nerazumna pričakovanja različnih uporabnikov računovodskih informacij. Čeprav morda mislimo, da so tovrstne tegobe lastne le našemu poklicu, ni tako. Tovrstne težave namreč sodijo med najpogostejše vzroke stresa na skoraj vsakem delovnem mestu.
 
Naivno bi bilo pričakovati, da lahko stres povsem odpravimo, saj je pogosto pogojen z zunanjimi dejavniki, ki jih ne moremo nadzorovati. Lahko pa ga pomembno zmanjšamo, če podrobneje spoznamo različne dejavnike stresa in se nato omejimo le na tiste, na katere imamo tudi vpliv.
 
Nenehne spremembe računovodskih in z računovodstvom povezanih pravil so bistvena značilnost našega poklica. Bodimo iskreni do sebe in se vprašajmo, ali nam težave povzročajo le spremembe ali morda slabo utrjeni temelji, ki jim je bila sprememba dodana. Utrjevanje temeljev je zahteven, dolgoročen in sistematičen proces, hkrati pa bo na trdnih temeljih veliko lažje dodajati spremembe.
 
V vsakem dogovoru, tudi poklicnem, s sogovornikom natančno in vnaprej razmejimo, kakšna so obojestranska pričakovanja, naloge in odgovornosti. Za nas bo bolje, če sprejmemo le tiste zaveze, ki jih lahko izpolnimo. Izogibajmo se dogovorom, pri katerih prevzemamo odgovornosti, a nimamo vpliva na sprejemanje odločitev, in odločitvam, za katere nismo dovolj usposobljeni.
 
Veliko lahko naredimo tudi z načrtovanjem delovnega časa. Premislimo, katere naloge nas čakajo na letni, mesečni, tedenski in dnevni ravni. Vsa opravila razporedimo po pomembnosti in času, ki ga zahtevajo. Pri tem naj nas vodi Paretovo pravilo, da kar 80 % rezultata opravimo v 20 % časa, za preostalih 20 % rezultata pa porabimo kar 80 % časa. Čim bolj moramo omejiti tudi moteče prekinitve, ko odgovarjamo na "nujne" zadeve, morda tako, da jih strnemo v prav njim namenjene časovne bloke.
 
Predvsem pa naj nas vodi načelo, da vzroke za nelagodje na delovnem mestu aktivno obvladujemo, in ne le pasivno sprejemamo posledice.
 
 
Dr. Matjaž Prusnik,
glavni urednikPREGLED VSEBINE IKS 5/19

STROKA

 

RAČUNOVODSTVO

 

DAVŠČINE

OBJAVE

  • Pregled aktualnih podatkov
  • Pregled najpomembnejših datumov v maju
 
CENA
V letno naročnino je vključenih 12 številk. Revija izhaja zadnji četrtek v mesecu za naslednji mesec. Naročnina velja do pisnega preklica. Naročnino lahko odpoveste 30 dni pred iztekom naročniškega obdobja, in sicer s pisno odpovedjo, ki jo pošljete na naš naslov. Pred iztekom posameznega naročniškega obdobja odpoved naročila in prenos naročniškega razmerja nista možna.

Splošni pogoji naročnine na revijo IKS

Letna naročnina:
246,58 EUR
(270 EUR z DDV)*

Cena posameznega izvoda:
36,53 EUR (40,00 z DDV)* 

*Pri navedenih cenah je upoštevana trenutna stopnja DDV. Pridržujemo si pravico, da ob morebitni spremembi davčne stopnje končno ceno ustrezno prilagodimo.  
Več informacij na brezplačni številki
080 1957
 
LETNA NAROČNINA
Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
 
   
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 

 

NAROČILO POSAMEZNE ŠTEVILKE
Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
 
   
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako bo digitalizacija vplivala na računovodski poklic?