REVIJA IKS

Obvezno branje za dobro delo v praksi

Revija IKS je vodilni slovenski vir informacij za delo na področjih računovodstva, davščin in financ. Enkrat na mesec prinaša pregled najpomembnejših novosti, ki jih svetovalci Zveze RFR nadgradijo s pojasnili, tolmačenji in vodili. Revija se ponaša s 50-letno tradicijo in velikim strokovnim ugledom. Digitalna različica strokovno vrednost revije nadgrajuje z vrsto uporabnih funkcionalnosti.

Vodilna revija za delo na področjih računovodstva, davščin in financ je na voljo tudi na vaši najljubši napravi.
 • Vedno aktualne novosti v računovodsko-finančnih predpisih
 • Zapletene strokovne vsebine, podane na razumljiv način
 • Sestavki, dopolnjeni s številnimi primeri in zgledi iz prakse
 • Praktične rešitve
 • Zanesljiv vir informacij za opravljanje vašega dela
 • Strokovne aktualne teme pripravljajo priznani strokovnjaki Zveze RFR
Stroka

Pregled novosti, spremljanje sprememb predpisov, najpogostejša vprašanja meseca in aktualna tolmačenja

Računovodstvo

Obravnava najpomembnejših vprašanj iz računovodstva

Davščine

Poglobljen uvid v davčno področje

Objave

Ključne informacije za lažje pripravljanje računovodskih dokumentov

Revija IKS je vodilni slovenski vir informacij na področjih računovodstva, davščin in financ
Naroči zdaj
Naročnina na tiskano revijo

 • Prejem tiskanega izvoda
 • Brezplačno telefonsko svetovanje
 • Upoštevani popusti pri drugih produktih

 

 

 

 

Cena: 312 EUR brez DDV

Oddaj naročilo
Naroči zdaj
Naročnina na tiskano in digitalno revijo

 • Prejem tiskanega izvoda
 • Dostop do digitalne revije
 • Branje sestavkov v digitalni obliki pet dni pred izidom tiskane različice
 • Brezplačno telefonsko svetovanje
 • Popusti pri nekaterih drugih produktih

 

Cena: 344 EUR brez DDV

Oddaj naročilo

V letno naročnino je vključenih 12 številk. Revija izhaja zadnji četrtek v mesecu za naslednji mesec. Naročnina velja do pisnega preklica. Naročnino lahko odpoveste 30 dni pred iztekom naročniškega obdobja, in sicer s pisno odpovedjo, ki jo pošljete na naš naslov. Pred iztekom posameznega naročniškega obdobja odpoved naročila in prenos naročniškega razmerja nista možna.

Nakup
Naročilo posameznega izvoda
Količina: